Dr. Agócs Gergely | Debreceni Egyetem

Dr. Agócs Gergely

E-mail cím: 
Tanulmányok
1997
Etnográfus
ELTE BTK
Szakmai tapasztalat
1997 - 2000
Tudományos segédmunkatárs
MTA Zenetudományi Intézet
2001 - 2005
Tárvezető
Hagyományok Háza
2005
tudományos munkatárs
Hagyományok Háza
2000 - 2001
„A zenei kulúra antropológiája” szeminárium
Miskolci Egyetem Kulturális és Vizuális Antropológia Tanszék
Megbízatások/beosztások
2003 - 2004
óraadó tanár (néprajz, népzeneelmélet-és történet)
Váci Zeneművészeti Szakközépiskola
2005
„Hagyomány és társadalom” előadássorozat
Budapesti Kommunikációs Főiskola
2008
óraadó tanár (népdal főtárgy, kamaraének - stílusismeret, népzeneelmélet-és történet)
Liszt Ferenc Zenetudományi Egyetem Népzene Tanszék
2014 - 2015
óraadó tanár. A kurzus címe: „A magyar hagyományos zenei kultúra”
Eötvös Loránd Tudományegyetem Néprajz Tanszék
Tudományos érdekődés
Népzenei gyűjtések 1986-tól a magyar nyelvterület és a szomszédnépek településterületén, valamint a Kaukázus északi előterében élő türk népek körében
Társasági tagság
Magyar Néprajzi Társaság
Magyar Szemiotikai Társaság
Pályázati tevékenységek
NKA Népművészeti és Közművelődési kollégium – kurátor
MMA művészeti ösztöndíj ösztöndíjasa
Egyéb információ

Közéleti tevékenység
a páva – szakmai vezető, zsűritag, Magyar Néprajzi Társaság Népzene-néptánc Szakosztály – elnök, Fonó Zenekar - zenekarvezető

Publikációk, előadások
 

1994:

Bevezetés. in: Varsányi Ildikó: Gömöri népzene. Népzenei füzetek, Hangszeres népzenei példatár 3-7. Budapest

Az Ipoly mente hagyományos zenei kultúrájáról. in: Börzsönyvidék 2.

1-8. Szob

1996:

Utolsó Éden CD-antológia, szerkesztő (Etnofon, Budapest)

1998:

Hagyományos hangszeres zenepedagógia. in: Hon-és népismeret, néphagyomány az oktató-, nevelőmunkában. (szerk. Karácsony Molnár Erika, Kraiciné Szokoly Márta) 137-142. Budapest

Sok szép napot, éjszakával c. lemez zenei szerkesztője (Honvéd kiadás, Budapest)

2000:

“A kutyadudának a nótája” - A dudazene stílusa és előadásmódja a vonószenekarok gyakorlatában. in: Zenetudományi Dolgozatok 1999, 11-25. Budapest

Hegyeknek völgyében, virágoknak mezejében – népzenei CD-antológia, zenei rendező, szerkesztő (Fonó Records, Budapest)

2001:

A duda, a furulya és a kanásztülök - A magyar hangszeres zene folklórja (szerkesztő), Planétás kiadó, Budapest

A mesterség hagyományos elsajátítása a cigányzenészek körében (szlovákiai magyar példák), Fórum Társadalomtudományi Szemle, Pozsony

2002:

Mixtura Cultivalis – CD lemez, bevezető tanulmány, zenei szerkesztő (FA-908-2, Fonó Records, Budapest)

2003:

Néhány szó a hagyomány megkerülhetetlenségéről. In: Az Európai Unió agrárgazdasága-AgraEconomy of the European Union. VIII. Évf. 12. sz. 5-6. o. 

2004:

Kürti bandák. A Vág-Garam köze népzenéje. Hagyományok Háza – Timp kiadó, Budapest

Ördöngös muzsikusok a Felföld hagyományos zenei kultúrájában

In: Az Idő rostájában. Tanulmányok Vargyas Lajos 90. születésnapjára II, 79-118. o. L‘ Harmattan, Budapest

A társadalmi dimenziók és a hagyomány megkerülhetetlensége. In: Mester és tanítvány III. 2004. augusztus, 158-165.o.

Gyökerek és szárnyak. In: Túlparton. Bartók Béla műveiből és ezek népzenei előképeiből – CD lemez kísérő tanulmánya (HCD 32297, Hungaroton Classic), Budapest

2005:

Kilencz Ballada – szólólemez (Fonó Records, FA 224-2)

2006:

Felső Bodrogköz. Felvidéki magyar népzene – válogatás Agócs Gergely gyűjtéseiből – CD lemez (HH CD 010, Hagyományok Háza, Budapest)

2009:

Ami és ahogyan: témák és stílusok a magyar népzenében. In: Solymosi Tari Emőke (szerk.): Tisztelgés Lajtha László emléke előtt. Zenetudományi Konferenciaa a zeneszerző születésének 115. és halálának 45. évfordulója alkalmából. MTA Zenetudományi Intézet 2008. február 16. CD-ROM. Budapest

2010:

A szlovákiai magyarok hagyományos hangszeres zenei kultúrája. Doktori disszertáció. Eötvös Loránd Tudományegyetem Bölcsészettudományi Kar, Budapest

Kazária, avagy a tükör túloldala. A magyar folklór észak-kaukázusi párhuzamairól. Vasi Szemle LXIV. évf., 2010/1. 73-78.

Új Pátria - Csallóközi népzene. Gúta–Nagymegyer, Nemesócsa - Original

Village Music from the Csallóköz Region of South-Western Slovakia (FA-341-2, Fonó Budai Zeneház – Hagyományok Háza), Budapest

Új Pátria - Mátyusföldi népzene. Pered–Diószeg - Original Hungarian Village

Music from the Galanta Area of Slovakia (FA-315-2, Fonó Budai Zeneház – Hagyományok Háza), Budapest

Új Pátria - Zoboralji népzene. Zsére - Original Village Music from Slovakia’s

Zoboralja Region (FA-342-2, Fonó Budai Zeneház – Hagyományok Háza), Budapest

Új Pátria - Vág–Garam közi népzene. Kürt - Original Village Music from the

Vág–Garam Köze Region in Southern Slovakia (FA-343-2, Fonó Budai Zeneház – Hagyományok Háza), Budapest

Új Pátria - Garam menti népzene. Garamszőlős / Rybník - Original Village

Music from Slovakia’s Lower Garam /Hron River Region (FA-316-2, Fonó Budai Zeneház – Hagyományok Háza), Budapest

Új Pátria - Ipoly menti népzene. Ipolypásztó–Ipolyhídvég - Original Village

Music from Slovakia’s Ipoly / Ipeľ River Region (FA-317-2, Fonó Budai Zeneház – Hagyományok Háza), Budapest

Új Pátria - Pólyánhegyaljai népzene. Horhát / Hrochoť - Original Village Music

from Slovakia’s Podpoľanie Region (FA-318-2, Fonó Budai Zeneház – Hagyományok Háza), Budapest

Új Pátria - Felső-garam menti népzene. Feketebalog / Čierny Balog - Original

Village Music from Slovakia’s Upper Hron River Region (FA-344-2, Fonó Budai Zeneház – Hagyományok Háza), Budapest

Új Pátria - Medvesaljai népzene. „Savanyáék” Fülekről - Original Village Music

from the Fülek / Fiľakovo Area in Southern Slovakia (FA-319-2, Fonó Budai Zeneház – Hagyományok Háza), Budapest

Új Pátria - Gömöri népzene. Alsókálosa – Sandríkék - Original Village Music

from the Gömör Region of Southern Slovakia (FA-320-2, Fonó Budai Zeneház – Hagyományok Háza), Budapest

Új Pátria - Gömöri népzene. Hanva, Sajógömör – Lőkös – Felsőrás - Original

Village Music from Gömör Region of Southern Slovakia (FA-345-2, Fonó Budai Zeneház – Hagyományok Háza), Budapest

Új Pátria - Felső-Bódva menti népzene. Szepsi – Sacca - Original Village Music

from Slovakia’s Upper Bodva River Region (FA-321-2, Fonó Budai Zeneház – Hagyományok Háza), Budapest

Új Pátria - Kassa vidéki népzene. Abaújszina–Magyarbőd - Original Hungarian

Village Music from Kassa / Košice Area of Slovakia (FA-322-2, Fonó Budai Zeneház – Hagyományok Háza), Budapest

Új Pátria - Sárosi népzene. Tótraszlavica / Raslavice - Original Village Music

from the Šariš Region in North-Eastern Slovakia (FA-346-2, Fonó Budai Zeneház – Hagyományok Háza), Budapest

Új Pátria - Zempléni népzene. Zámutov / Opálhegy - Original Village Music

from Slovakia’s Zemplín Region (FA-323-2, Fonó Budai Zeneház – Hagyományok Háza), Budapest

Új Pátria - Bodrogközi népzene. Pólyány – Nyakáék - Original Village Music

from the Bodrogköz Region in South-Eastern Slovakia (FA-347-2, Fonó Budai Zeneház – Hagyományok Háza), Budapest

2012:

Ott voltam Zoboralján. In: Felsütött a nap az égre. Magyar népdalok Rosonczy-Kovács Mihály válogatásában. 89-92. o. Magyar Napló, Budapest

2013:

Kulturális anyanyelvünk eróziója. In: Folkmagazin XX/4. 44-45.o., XX/5. 44-45. o.

2014:

A gyimesi mélység feltárása. In: Babai Dániel – Molnár Ábel – Molnár Zsolt: „Ahogy gondozza, úgy veszi hasznát.” Hagyományos ökológiai tudás és gazdálkodás Gyimesben. 7. o. Budapest - Vácrátót, 2014.

A magyar közmédia „páva-variációi”. In: Folkmagazin XXI/4. 3-5.o.

Talpukkal a földet koptatók tüköre. (Kunkovács László Pásztoremberek című könyvéhez). In: Folkmagazin XXI/4. 22-27.o.

2016:

Bijnöger hős éneke. In: Magyar Művészet. III. évf., 2. sz. 128-135. o.

A gömöri Vály patak hagyományos hangszeres zenei kultúrájáról. In: Szabó András – Mohácsy Albert: Gömöri népzene – kontra-bőgő melléklet. Hangszeres népzenei példatár – Népzenei füzetek. Hagyományok Háza, Budapest.

2017:

Pál István mesél. Egy nógrádi magyar pásztorember mesekincse. Gyűjtötte, összeállította, szerkesztette, valamint a bevezető tanulmányt írta Agócs Gergely. Hagyományok Háza, Budapest.

Zoboralja. Felvidéki magyar népzene. Válogatás Agócs Gergely gyűjtéseiből. – CD lemez (HH CD 023/HH CD 024), Hagyományok Háza, Budapest.

2018:

Zenei anyanyelvünk a köznevelés szolgálatában.  In: A mindennapos iskolai éneklésről. 64-72. o. Emberi Erőforrások Minisztériuma - A Kultúráért Felelős Államtitkárság, Budapest.


Tisztelt Felhasználó!

 

A Debreceni Egyetem kiemelt fontosságúnak tartja a rendelkezésére bocsátott, illetve birtokába jutott személyes adatok védelmét. Ezúton tájékoztatjuk Önt, hogy a Debreceni Egyetem a 2018. május 25. napjától kötelezően alkalmazandó Általános Adatvédelmi Rendelet alapján felülvizsgálta folyamatait és beépítette a GDPR előírásait az adatkezelési és adatvédelmi tevékenységébe. A felhasználók személyes adatait a Debreceni Egyetem korábban is teljes körültekintéssel kezelte, megfelelve az érvényben lévő adatkezelési szabályozásoknak. A GDPR előírásait követve frissítettük Adatvédelmi Tájékoztatónkat, amelyet az alábbi linkre kattintva olvashat el: Adatkezelési tájékoztató. DE Kancellária VIR Központ

A tájékoztatót megismertem.