Mire jó az állatasszisztáció? | Debreceni Egyetem

Mire jó az állatasszisztáció?

2022. június 22. - 15:00
Kérdések és válaszok a Debreceni Egyetem Gyermeknevelési és Gyógypedagógiai Karán induló állatasszisztált pedagógiai szakképzésről

Kérdések és válaszok a Debreceni Egyetem Gyermeknevelési és Gyógypedagógiai Karán induló állatasszisztált pedagógiai szakképzésről

Mire jó az állatasszisztáció?

  1. Az állatasszisztált foglalkozásokon az állatok egyfajta közvetítőként szolgálnak, közreműködnek a résztvevők motiválásában, a segítő helyzetekben, vagy készségek fejlesztése során. Az állatasszisztált tevékenységek alkalmával állatok vonják feladathelyzetbe a résztvevőket.
  2. Az élő állat jelenléte a különböző foglalkozásokon az állatokkal szembeni megfelelő magatartásra nevelést segíti elő.

Miért hallok mostanában többet az állatasszisztált pedagógiáról?

Az állatok védelméről és kíméletéről szóló 1998. évi XXVIII. Törvény kimondja, hogy az állatokkal szembeni megfelelő magatartásra, gondoskodásra nevelést, az állatok megismerését be kell építeni az iskolai általános képzésbe, a szakképzésbe és az ismeretterjesztésbe. Ezen feladatok végrehajtását az állami és önkormányzati szervek, valamint az oktatási intézmények kötelesek előmozdítani. A gyakorlatban azonban az érintett szervek több mint 20 éves késéssel kezdtek el értékelhető lépéseket tenni. A jelenlegi kormányzat két éve Ovádi Péter miniszteri biztos kinevezésével felkarolta az állatvédelem és a felelősállattartásra nevelés témakörét, ezért várhatóan a törvény betartatása előtérbe kerül és egyre fontosabb lesz a két terület oktatásához az állatasszisztáció is.

Miért pont kutyákat használunk a képzésben?

Voltaképpen számos állatfaj szóba jöhet az állatasszisztáció kapcsán, és már egyetlen faj közvetlen megismerése is segíthet egészen fiatal korban a felelős állattartásra nevelésben, a természeti környezethez, állatvilághoz fűződő viszony kialakításában. A kutyák a leggyakoribb társállatok, és viszonylag jól ismerjük őket, jól képezhetők, könnyen megértik az emberi kommunikációt és így számos konkrét oktatási feladatba bevonhatók. Emellett jól alkalmazkodnak az emberi körülményekhez, bevihetők az emberi életterekbe. A kutya fontos szocializációs tényező lehet, mert kedvező hatással van a gyermekek szociális és érzelmi fejlődésére, a velük kialakított rendszeres kapcsolat segítheti a gyermek identitásfejlődését és a társas kapcsolatok elsajátítását, javíthatja a konfliktuskezelési képességüket és empatikus készségüket. Nem utolsó sorban a gyermekek stresszhelyzetben érzelmi támaszként használhatják a kutyát.

Hogyan működik az állatasszisztáció?

Az állatasszisztáció team munkában zajlik. Részt vesz benne az adott csoportot vagy személyt vezető kompetens szakember, esetleg segítő, és a terápiás kutya a felvezetőjével. A team tagjainak meghatározott feladataik vannak, attól függően, hogy a kutyák terápiás, pedagógiai, vagy csak általános foglalkozáson vesznek részt. A terápiás tevékenységeken és pedagógiai foglalkozásokon is konkrét fejlesztési célok vannak, amelyek elérése érdekében a pedagógus és a felvezető előzetesen egyezteti a feladatokat, a foglalkozás során pedig betartva kompetenciahatáraikat szorosan együttműködnek.

Az állatasszisztált foglalkozásokon az állatok egyfajta közvetítőként szolgálnak, közreműködnek a résztvevők motiválásában, alkalmazásuk növeli az oktatási tevékenységek hatékonyságát.

A terápiás kutyák alkalmazásakor a kutyák emberre gyakorolt pszichológiai hatásait használják ki. Például a gyerekek úgy dolgoznak, hogy nem érzik feladathelyzetben magukat, magasabb a motivációs szintjük, több a sikerélményük, és magabiztosabbakká válnak.

Miért van szükség állatasszisztált pedagógiai képzésre?

Eddig a pedagógusképzésből kimaradt az állatasszisztáció oktatása, így a végzett pedagógusok nem rendelkeznek állatasszisztációs tapasztalatokkal, nincsenek ismereteik az elérhető hatásról, az alkalmazás módszereiről és annak szabályairól. Nem tudják, hogy mire és hogyan használhatók a segítő állatok. Ha vannak is elképzeléseik, gyakran nem tudják, honnan hívhatnának terápiás kutyafelvezetőket. Még ha találnak is felvezetőt, állatasszisztációs ismeretek hiányában nem tudják megítélni a felvezető teljesítményét.

A lelkes és érdeklődő pedagógusok egy része autodidakta módon igyekszik képezni magát, de oktatási anyagok, állatasszisztációval foglalkozó szakcikkek csak nagyon sok utánajárással találhatók, és még ezek ismerete is csak töredékes tudáshoz vezet. Ezért éreztük feladatunknak a Debreceni Egyetem Gyermeknevelési és Gyógypedagógiai Karán, hogy megismertessük hallgatóinkat az állatasszisztáció alapjaival, illetve szakképzés keretében a már tapasztalattal rendelkező pedagógusoknak indítsunk képzést. Ez azért is kecsegtet előnyökkel, mert a gyakorlati ismeretekkel rendelkező szakemberek könnyebben tudják saját munkájukra adaptálni az állatasszisztált tevékenységeket. Gyakorlatorientált képzésünk éppen ezt szeretné kihasználni, és pedagógusoknak, gyógypedagógusoknak is olyan impulzusokat nyújtani, amelyek révén a saját fantáziájukat és a munkahelyi lehetőségeket kamatoztatva interiorizálják a megszerzett tudásukat.

Mit vállal és mit nem vállal az állatasszisztált pedagógiai képzésünk?

A szakképzés első két féléve eleve magasabb szintű pedagógiai, pszichológiai, ismeretek elsajátításáról szó, ezekre az ismeretekre itt nem térünk ki, ezek minden szakképzés esetében azonosak. A harmadik-negyedik félév fókuszál az állatasszisztáció tananyagára. A harmadik félévben bár gyakorlati fókuszú, de döntően elméleti ismeretek kerülnek átadásra, a negyedik félév a gyakorlati ismeret- és a tapasztalatszerzés ideje, bár itt is vannak elméleti jellegű órák. Ekkor láthatják és gyakorolhatják a konkrét segítői munkát a hallgatók.

A szakképzés hallgatóinak meg kell tanulniuk a team munka működését, a pedagógus vagy fejlesztő szakember állatasszisztációs feladatkörét épp úgy, mint a kutyafelvezető eszközkészletét, azaz tudnia kell, mit bír és mire használható egy terápiás kutya.

Szakképzésünk pedagógiai képzés, nem kutyafelvezető oktatás, de aki nálunk végez, bizonyos területeken többet fog tudni egy egyszerű kutyafelvezetőnél. Tudni fogja, hogyan válasszon ki egy terápiás kutyának alkalmas kölyköt. Tájékozott lesz abban, hogy mit kell teljesítenie gazdának és kutyájának ahhoz, hogy terápiás kutya tanúsítványt szerezzen a páros. Valamint ismeretei lesznek arról, hogy a munkájához és saját személyiségéhez milyen jellegű kutyát válasszon. Ha van saját kutyája, képzésünk során megtudhatja, hogy az alkalmas-e az terápiás kutyának.

Kell-e saját kutyával rendelkezni a képzés elvégzéséhez?

Képzésünkhöz azért nem kell kutyával rendelkeznie a hallgatóknak, mert nem terápiás felvezető-kutya párosokat, hanem a team munkában kompetens csoportvezetőket képzünk. Az egyetemünkkel szerződéses kapcsolatban álló AURA Segítő Kutya Alapítvány biztosítja a gyakorlati képzés helyszíneivel együtt a segítő tevékenység gyakorlásához szükséges kiképzett terápiás kutyákat. Az alapítvány az ország számos pontján rendelkezik kirendeltségekkel, gyakorló helyi kapcsolatokkal és saját infrastruktúrával. Az alapítvány munkatársai, a végzett állatasszisztációs szakembereknek segítséget tudnak nyújtani a saját kutya beszerzésben és kiválasztásban épp úgy, mint a terápiás vizsgára való felkészülésben.

Milyen kutyák alkalmazhatóak az állatasszisztációs tevékenységek során?

A kutyák alkalmazását szigorú szabályozás írja elő, közintézménybe csak terápiás kutya vizsgával rendelkező kutya vihető be. (Ilyen végzettséget nem nyújt a képzésünk.) A kétlépcsős vizsgán a felvezető és kutyája bizonyítja, hogy a gazda képes a kutyát a legváltozatosabb ingereknek kitéve is kontrollálni, valamint azt, hogy a kutya semmilyen körülmények között, a legváratlanabb helyzetben sem reagál agresszívan. A sikeres vizsgát tett párosok bekerülnek egy adatbázisba a MATESZE (Magyar Terápiás és Segítőkutyás Szövetség) honlapján. Akinek valamilyen foglalkozáshoz segítő kutyára van szüksége, ebből az adatbázisból kiválaszthatja a legközelebbi, vagy számára legszimpatikusabb szervezetet és párost. A végzett kutya és felvezetője arcképes igazolvánnyal tudja igazolni magát. Kutyafelvezető bárki lehet, aki (az egyébként nem könnyű) terápiás kutya-vizsgát kutyájával teljesíti. Mivel a vizsga pedagógiai végzettséget nem ad a felvezető önmaga nem vezethet foglalkozásokat, ez a feladat a kompetens csoportvezető szakemberre hárul, akik képzését karunk tűzte ki célul.

Hogyan tudom összeegyeztetni a képzést a munkámmal?

Karunkon úgy állítjuk össze a szakképzéseink tervét, hogy a hallgatóinknak a lehető legkevesebb időt kelljen távol maradniuk a munkájuktól, a családjaiktól, és a lehető legkevesebb utazással tudjanak részt venni a képzéseinken, ezért az órákat tömbösítve tartjuk. A képzés általános első két féléves szakaszában ez félévenként 8 napot jelent, amelyből egy szombatra esik. A harmadik és negyedik félév az állatasszisztációval foglalkozó szakasz. A harmadik félévben három alkalommal, három napos képzések várhatóak, amelyekből három szombati napon lesz. A negyedik félévben az elméleti rész, szakmai gyakorlattal egészül ki. Ez a félév terjedelmét tekintve megegyezik az előzővel, de kapcsolódik hozzá egy 25 órás gyakorlat is. A gyakorlatok kiscsoportokban zajlanak, ezért a hallgatók több időpont közül választhatják ki a számukra legmegfelelőbbet.

Képzésünkről további információkat az alábbi helyeken érhetsz el:

https://gygyk.unideb.hu/hu/kepzes

https://gygyk.unideb.hu/sites/default/files/upload_documents/allatasszisztalt_pedagogiai_fejlesztotevekenyseg_teruleten_honlapra_1.pdf

Dr. habil. Lovas Kiss Antal képzésvezető:

  • telefon: 06 30 2875150 
  • Email:

 

 

 


Tisztelt Felhasználó!

 

A Debreceni Egyetem kiemelt fontosságúnak tartja a rendelkezésére bocsátott, illetve birtokába jutott személyes adatok védelmét. Ezúton tájékoztatjuk Önt, hogy a Debreceni Egyetem a 2018. május 25. napjától kötelezően alkalmazandó Általános Adatvédelmi Rendelet alapján felülvizsgálta folyamatait és beépítette a GDPR előírásait az adatkezelési és adatvédelmi tevékenységébe. A felhasználók személyes adatait a Debreceni Egyetem korábban is teljes körültekintéssel kezelte, megfelelve az érvényben lévő adatkezelési szabályozásoknak. A GDPR előírásait követve frissítettük Adatvédelmi Tájékoztatónkat, amelyet az alábbi linkre kattintva olvashat el: Adatkezelési tájékoztató. DE Kancellária VIR Központ

A tájékoztatót megismertem.