Kommunikáció, Irodalom, Dráma Tanszék | Debreceni Egyetem

Kommunikáció, Irodalom, Dráma Tanszék

A tanszék munkatársai 

 • Bujdosóné dr. Papp Andrea (főiskolai docens, tanszékvezető)

  • CV
  • Publikációk
  • Fogadóóra
  • DR ANDREA PAPP BUJDOSÓNÉ – college professor
   She is a teacher of Hungarian literature and grammar, an ethnographer and a mediator. She is the head of the Complex Art Education Team. Her professional fields are the methodology of literary education, children’s communication and literary (artistic) communication.
 • Dr. Kis Gábor (adjunktus)
  • CV
  • Publikációk
  • Fogadóóra
  • GÁBOR KIS
   I work with children’s literature, especially with folktales and contemporary tales written for children. My principal research area is texts written for children about taboos. I teach drama pedagogy, general communication, communication skills development and themethodology of literary education in preschool.
 • Dr. Gesztelyi Hermina (adjunktus)
  • CV
  • Publikációk
  • Fogadóóra
  • HERMINA GESZTELYI
   The topic of my PhD dissertation is the artistic representation of female literacy in the early modern  era in written art forms and in textile art. Besides this, I work with contemporary Hungarian children's literature. I am primarily interested in its structural, narrative, technical, symbolic, typographical and visual characteristics.
 • Láposi Teréz Izabella (bábművész, mesteroktató)
  • CV
  • Publikációk
  • Fogadóóra
  • TERKA LÁPOSI - master instructor, theatre educator
   Her courses focus on the categories of puppet-play, drama pedagogy, theatre pedagogy and education through the arts. Her research areas cover  the mechanics of puppet plays, dramas and plays.

 

Research Antecedents and Research Areas of the Applied Narratological Workshop

The Applied Narratological Workshop was founded at the Department of Literature, Communication and Cultural Anthropology of the Faculty of Child and Adult Education of the University of Debrecen. The members of the workshop are connected through their interest in social sciences and  related research activites, as well the joint project activity that provides a framework for the team.

Our workshop was organised to carry out applied basic research. The narrative-research assumes the complex analysis of local scenes within the Carpathian Basin and we use the methodological and theoretical aspirations of co-sciences especially of antropology and etnography. . The practical value of the research is the compilation of educational and pedagogical material that can be used in relation to local stages.

This is in line with the action perspective of modern applied anthropology, looking at the responsibility of social scientific work not as an academic issue but as a treasury of developmental  ideas applicable to lives in the given communities – in our case these are  pedagogical, educational and cultural conceptions. Based on our experiment,  the traditional background of  local communities is an unmissable source of authentic perspecitves for development.

Most of our research analyses the traditions of Romany (Gypsy) and Swabish minorities; the issues of integration of minority-majority; accultural and anabolic processes at multi-ethnic local stages on the Hungarian-Romanian border. Another important part of our work is the recording and analysis of the  narrative-discursive achievements of the communities in question at the level of  everyday life-stories, folktales and first-person narratives with identical content.

 

Önfaggatások és szembesítések

 • Szerkesztette: Bálint Péter
 • Didakt Kiadó, Debrecen, 2003.
 • Oldalszám: 222
 • Ár: 1.600,- Ft

A szerzők – irodalmárok és filozófusok – arra a feladatra vállalkoztak, hogy megvizsgálják vajon mért vált divatjamúlttá napjainkra a levél- és naplóírás. Mindegyikük saját tudományterülete kutatási módszerével végezte feladatát a filozófiai levél vizsgálatától a német romantikán át a XX. sz. magyar- és európai irodalom szereplőinek levelezését és naplóírását vizsgálva. (A teljesség igénye nélkül a következő alkotók életművét vizsgálták:Novalis, Schlegel, Nietzche, Siemon de Beauvoir, Cocteau, Mann, Szerb Antal, Füst Milán Osváth Ernő) . A napló- és levélírásnak a korábbi századokban nagy szerepe volt nemcsak a kapcsolattartás szempontjából, hanem a világirodalom kiemelkedő alkotói, gondolkodói számára egy irodalmi megnyilvánulási formát is jelentett melyen keresztül gondolataik nyilvánosságot kaphattak – így azok életművük szerves részét képezik. Felmerül bennük az a gondolat is: vajon eleven gyakorlat-e még a levelezés, s ha nem, életre lehet-e kelteni egyáltalán?

Közelítések a meséhez

 • Szerkesztette: Bálint Péter
 • Didakt Kiadó, Debrecen, Második, átdolgozott kiadás 2006.
 • Oldalszám: 259
 • Ár: 2.380,- Ft

Ez a kötet egyszerre hiány- és hézagpótló is. Filozófusok, kulturantropológusok, néprajzosok, nyelvészek, irodalmárok, pszichológusok, a germanisztika és a romanisztika képviselői vállalkoztak egy konferencia keretén belül arra, hogy ezt a nehezen megközelíthető, sokféleképen értelmezhető és sokszínű műfajt saját tudományuk szemszögéből értelmezzék, magyarázzák. Előadásaikat foglalta egybe a szerkesztő Bálint Péter, aki önmaga is a mesekutatás egyik legnagyobb hazai szakértője, irodalmár. E kötetben vannak írások, melyek új, önálló teoretikus megközelítést kínálnak, és vannak olyanok is, amelyek egy-egy  kor szellemiségét vázolják föl, elhelyezve benne a vizsgált személyek életművét, s összegzik mindazt, amit a legutóbbi időkben a hazai és a külföldi szakirodalomra érdemesnek talált elmondani róluk. Valamennyi szerző jól ismeri saját tudományágának korszerű elméleteit, és erre alapozva újszerű megközelítéseket. kínálnak az érdeklődők számára.

A meseszövés változatai

 • Szerkesztette: Bálint Péter
 • Didakt Kiadó, Debrecen, 2007.
 • Oldalszám: 402
 • Ár: 2.500,- Ft

A tanulmánykötet a „Mese és hagyomány” sorozatban megjelent, második, átszerkesztett kiadás, amely a 2003-as változat tematikailag átdolgozott, kibővített formája. Folytatva a „Közelítések a meséhez” c. tanulmánykötetben már elkezdett irányvonalat, segítséget nyújt a meseirodalom iránt érdeklődést mutató olvasók, kutatók és a felsőoktatásban részvevő hallgatók számára. Fontos szerepet kap a kötetben, az eddig alig érintett, viszont rendkívül izgalmas, eleven cigány népmese kutatása, amely még mindig újabb meglepetéseket tartogat, alapot adva a további kutatásokhoz. A tanulmányok olyan kérdésekkel foglalkoznak, mint álomelbeszélés, a meselejegyzés és átírás dilemmája, a népmese és irodalmi mese összevetése, a különböző mese-elméletek, az európai (főképpen a dán ) mesehagyomány újraértelmezésének kérdése, valamint néhány tizenkilenc és huszadik századi magyar irodalmár „meseszövési” módja. De olvashatunk a film és folklór kérdéséről, Lewis Carol fantázia világáról, a csigaház-architektúráról. A tartalmas és izgalmas munkák gondolkodásra, további vitákra is serkenthetik az olvasókat.

Változatok a gyermeklírára

 • Szerkesztette: Bálint Péter, Bódis Zoltán
 • Didakt Kiadó, Debrecen, 2006.
 • Oldalszám: 167
 • Ár: 1.980,- Ft

Köztudott, hogy a felnövekvő gyermekek - és az azt felvállaló óvó és tanító nemzedékek – nevelésében, esztétikai érzékének, nyelvi tudatosságának és igényességének fejlesztésében mennyire fontos szerepet játszik a líra. A kötetben egyetemi, főiskolai tanárok vállalkoztak arra, hogy tisztázzanak néhány kérdést, úgymint: mi a gyermeklíra fogalma, milyen eszközökkel rendelkezik, meddig terjednek a gyermeklíra határai és felkutassák azokat az írókat, költőket, akik - felismerve ezt a hálás, fiatal közönséget – életművük fontos részét annak szentelték, hogy felkeltsék a gyermekek képzeletét, érdeklődését. Ez nem könnyű feladat, hiszen sajátos poétikai és nyelvi eszközökkel, zenei képi elemekkel kell a hozzájuk közelíteni, figyelmüket megragadni, érzékenységüket felkelteni és ezáltal az olvasást, a lírát sőt a hagyományt szerető felnőtt nemzedéket kinevelni. E célból a szerzők vizsgálják többek között Arany János, Nemes Nagy Ágnes, Tamkó Sirató Károly, Zelk Zoltán, műveit, de foglalkoznak a 18-19. századi gyermekirodalommal, a keresztény gyermekvers múltjával és jelenével is. A kötetet folytatása várható.

Frissítés dátuma: 2021.02.02.


Tisztelt Felhasználó!

 

A Debreceni Egyetem kiemelt fontosságúnak tartja a rendelkezésére bocsátott, illetve birtokába jutott személyes adatok védelmét. Ezúton tájékoztatjuk Önt, hogy a Debreceni Egyetem a 2018. május 25. napjától kötelezően alkalmazandó Általános Adatvédelmi Rendelet alapján felülvizsgálta folyamatait és beépítette a GDPR előírásait az adatkezelési és adatvédelmi tevékenységébe. A felhasználók személyes adatait a Debreceni Egyetem korábban is teljes körültekintéssel kezelte, megfelelve az érvényben lévő adatkezelési szabályozásoknak. A GDPR előírásait követve frissítettük Adatvédelmi Tájékoztatónkat, amelyet az alábbi linkre kattintva olvashat el: Adatkezelési tájékoztató. DE Kancellária VIR Központ

A tájékoztatót megismertem.