DETEP

A Debreceni Egyetem Tehetséggondozó Programjának felhívása

A Debreceni Egyetemen belül működő DETEP a hallgatók tehetséggondozásának egyik legfontosabb színtere. A programba kutatási tervvel jelentkezni, a bekerült hallgatók pedig választott konzulensük segítségével folytatják munkájukat. Az elért teljesítményekkel arányosan (publikációk, konferencia előadások stb.) a diákok DETEP ösztöndíjat, képzésük lezárultával pedig diplomamellékletet kapnak. A programba levelező tagozatos hallgatókat is várnak.

A 2017/18-es tanév őszi szemeszterében a jelentkezési határidő október 15.

A jelentkezés tartalmi feltételei: a programba jelentkezhet minden aktív, nappali és levelező tagozatos alap-, mesterszakos illetve osztatlan képzésben részt vevő hallgató, aki tanulmányait nem szakította meg két szemeszternél hosszabb időszakra, s aki rendelkezik két lezárt félévvel.

Bővebb felvilágosításért tekintse meg a DETEP weblapját (http://detep.unideb.hu/), vagy forduljon a DE-GYGYK kari koordinátorához, Dr. Bocsi Veronikához (bocsiv@gmail.com), illetve a DE tehetség koordinátorához, Mándy Zsuzsához ( ).

 

 

A Debreceni Egyetem Tehetséggondozó Programja

Frissítés dátuma: 2018.08.22.