EECERA 2018

2018. szeptember 14. - 09:15
KARUNK TÖRTÉNETÉNEK LEGNAGYOBB SZABÁSÚ TUDOMÁNYOS ESEMÉNYE – EECERA KONFERCIA 2018. BUDAPEST

Európa legjelentősebb kora gyermekkorral foglalkozó konferenciáját rendezte Karunk 2018.aug.28-31.között a Budapesten, a Műszaki Egyetemen. A régóban először rendezhette Magyarország az EECERA  - Európai Kora Gyermekkori Kutatók Szövetségének - 28. konferenciáját. Nagy szakmai elismerés a Karunkon folyó tudományos és kutató munkának . A konferencia elnöke Dr. Pálfi Sándor főiskolai tanár, társelnöke Vargáné dr. Nagy Anikó adjunktus volt a Gyermeknevelési Tanszékről. A szervező bizottság elnöke Dr.Juhász Erika a KulturÁsz Egyesület elnöke, főiskolai docens volt. Karunkat oktatók közül 20 fő tartott angol nyelvű előadást, vagy poszter bemutatót. A Gyakorló óvoda óvodapedagógusai és hallgatói önkéntesek segítették, hogy minden tervezett program megvalósuljon, ami a csatolt Program book-ban olvasható is. Köszönet mindenkinek a pótolhatatlan segítségért, közreműködésért!

Információk az EECERA 2018 KONFERENCIÁRÓL
Európa egyik meghatározó kora gyermekkorral foglalkozó szakmai szervezete az EECERA (European Early Childhood Education Research Association) 28. konferenciáját Budapesten, a Műszaki Egyetem épületében rendezi 2018. augusztus 28-31. között.
A konferencia fő témája a Kora gyermekkori nevelés - Család és közösségek, amelyben szeretnénk a gyermekek legközvetlenebb, mással nem helyettesíthető nevelési színterére a figyelmet felhívni, és azon közösségre, akik körül veszik őket, a külső nevelési,
szocializációs hatásokat jelentik ma. Ebben a kötődésen alapuló értékek és a változó társadalmi környezettel való együttműködések új gyakorlatát, sokszínű variánsait kívánjuk közkinccsé tenni.
A konferencia célja a megadott témán kívül, hogy a Magyarország kora gyermekkori (iskoláskor előtti) nevelési szemléletét, gyakorlatát bemutassa, feltegye arra az európai térképre, ahol ma az angolszász és skandináv kutatók a meghatározóak. Ezt kiegészítjük
budapesti intézmények közvetlen megismerésének lehetőségével, bölcsődék és óvodák szakmai látogatásával.
Magyarország ezzel a konferenciával felkerült azon országok listájára, ahol a kora gyermekkori nemzetközi szakma kutatói minden kontinensről időről időre találkoznak.
A konferencia szakmai újdonsága, hogy előadások és poszterbemutatók mellett egy harmadik típus is most először jelenik meg a programban, ez az ún. short talk, amiben az előadó nem egy kiforrott kutatási eredményt mutat be, mint az előző formákban, hanem a terület kérdései közül egy olyan koncepciót mutat be, amely jelentőségét kutatások még nem támasztják alá, ám olyan új nézőpontokat vethet fel, amihez támogatást, véleményt, további inspirációkat keres. Itt a vitára nagyobb hangsúly kerül. A konferencia számokban:
- 1052 résztvevő
- 62 országból
- 188 szimpózium
- 139 poszter bemutató
Tavaly a világ első egyetemén, a Bolognai Egyetem rendezésében került sort az előző konferenciára, ahol a Debreceni Egyetem megkapta és átvette az idei rendezési jogot. (2016- ban Dublinban nyújtottuk és mutattuk be a pályázatunkat másik két országgal együtt.) Mivel ilyen, a kora gyermekkorral foglalkozó konferencia még nem volt eddig Magyarországon, így a Tudományos Bizottság tagjainak összeállításakor a konferencia elnöke és társelnöke a Debreceni Egyetem oktatói mellett több magyar egyetem kutatóinak bevonására is törekedett, így kerültek be a tagok közé a soproni, a kaposvári, az egri egyetemek és a budapesti Eötvös Lóránt Egyetem több, a bölcsődei és óvodai nevelést kutató képviselője is.

28th EECERA ANNUAL CONFERENCE
Budapest, Hungary
28th – 31st August 2018
A Debreceni Egyetem Gyermeknevelési és Gyógypedagógia Karának oktatói, különösen a Gyermeknevelési Tanszék oktatói évek óta munka kapcsolatban vannak a különböző országok egyetemeivel, így ennek egyik elismerése volt, hogy itt végezte (az országban egyetlenként) európai kutató munkáját Dr. Verity Campbell-Bar a Plymouth Egyetem kutatója Marie Curie ösztöndíjjal, amelyben a magyar és más európai kora gyermekkori nevelők képességeit, szakmai attitűdjeit vizsgálta. A Karon szakmai látogatáson az EECERA két vezetője is részt vett.
A 28. EECERA Konferencia hagyományi közé szeretnénk néhány új elemet is beépíteni. A magyar bölcsődék és óvodák történetéről külön kiállítást rendezünk a vendégeknek, amit a budapesti és martonvásári muzeológusok segítségével állítottunk össze. (Ezt az anyagot szeretnénk később vándorkiállításként az ország képző egyetemein körbe utaztatni.) A megnyitó után közös daltanulást tervezünk, amelyre egy nagyváradi óvodai zenepedagógust, Benedek Árpádot kértük fel a Csillagocska református zene óvodából. A szakmai előadások mellett készülünk egyéb ajánlatokkal is. Lehet verset szerkeszteni, a magyar gyermekirodalmi illusztrációkat, gyermek és hallgatói munkákat megtekinteni, lehet majd hallgatókkal közösen magyar gyermekdalokat énekelni, a Kiss Áron Játéktársasággal közösen szervezünk babakészítést. Mindemellett magyar előállítású fa stratégiai játékokat próbálhatnak ki a
résztvevők két napon keresztül.
Különösen nagy kihívás számunkra megfelelni a korábbi konferenciák színvonalának, szervezettségének, annál is inkább, mert Budapesten történik minden esemény. Ezért a szervezőbizottság vezetésére egy nemzetközi konferenciaszervezésben nagy tapasztalatokkal rendelkező szervezetet kértünk meg: a debreceni KultúrÁsz Közhasznú Egyesületet, akik a Duna keleti oldalán meghatározó oktatási és kulturális célú civil szervezetként számos nemzetközi konferenciát szerveznek. Munkájukat segítik a Debreceni Egyetem oktatói, valamint a régió oktatási és kulturális szervezeteiben dolgozó szakemberek, őket pedig több egyetemről egyetemista önkéntesek és gyakornokok.

Prof. dr. Tony Bertram, alapító elnök, EECERA
Prof. dr. Chris Pascal, elnök, EECERA
Dr. Pálfi Sándor, a konferencia elnöke, DE GYGYK
Vargáné dr. Nagy Anikó, a konferencia alelnöke, DE GYGYK
Prof. dr. Bartha Elek, rektor helyettes, DE
Dr. Szenecey Balázs, főpolgármester-helyettes, Budapest
Dr. Juhász Erika, a szervezőbizottság elnöke, KultúrÁsz Közhasznú Egyesület

 

 

 

 


Tisztelt Felhasználó!

 

A Debreceni Egyetem kiemelt fontosságúnak tartja a rendelkezésére bocsátott, illetve birtokába jutott személyes adatok védelmét. Ezúton tájékoztatjuk Önt, hogy a Debreceni Egyetem a 2018. május 25. napján hatályba lépett Általános Adatvédelmi Rendelet alapján felülvizsgálta folyamatait és beépítette a GDPR előírásait az adatkezelési és adatvédelmi tevékenységébe. A felhasználók személyes adatait a Debreceni Egyetem korábban is teljes körültekintéssel kezelte, megfelelve az érvényben lévő adatkezelési szabályozásoknak. A GDPR előírásait követve frissítettük Adatvédelmi Tájékoztatónkat, amelyet az alábbi linkre kattintva olvashat el: Adatkezelési tájékoztató. DE Kancellária VIR Központ