Csecsemő- és kisgyermek nevelő

Képzési terület: pedagógusképzés

Képzési ág: óvodapedagógus, tanító

A képzési idő félévekben: 6 félév

Miért érdemes a DE-GYGYK Csecsemő- és kisgyermeknevelő szakán tanulni?

A pedagógusképzési terület legújabb szakjaként olyan intézmény nevelői, pedagógiai képzését oldja meg, ahol korábban csak középfokú végzettséggel dolgoztak. A koragyermekkori nevelés és fejlesztés jelentősége egyre erőteljesebb társadalmi és képzési támogatást kap. A képzés eredményeként kapott oklevél tehát a 0-3 éves korosztály nevelésre létrehozott intézményekben történő foglalkoztatásra jogosít fel, egyben megteremtve a lehetőségét a későbbi vezetői feladatok ellátásának is.

Kiknek ajánljuk? Annak, aki...

 • Szereti kisgyermekek társaságát
 • Képes együtt örülni másokkal, derűs, játékos, empatikus
 • Sokszínű személyiségével képes hatni az emberekre, gyerekekre
 • Képes kisgyermekek szükségleteit odaadóan kielégíteni
 • Képes a kisgyermekek mindennapi életének megszervezésére

A képzés általános ismérvei

 • Az alapképzési szakon szerezhető végzettségi szint:
  • Alapfokozat (baccalaureus, bachelor;rövidítve: BA)
 • Az oklevélben szereplő szakképzettség megnevezése:
  • Csecsemő- és kisgyermeknevelő (Infant and Early Childhood Educator)

Mit tanulnak a csecsemő és kisgyermeknevelő szakos hallgatók?

 • Általános szakterületi ismeretek:
  • A 0-5 éves korosztályra és a családra vonatkozó pedagógiai, életvezetési ismeretek
  • Főbb nevelési terültek és módszerei: beszéd- és játéktevékenység, ének-zene, mozgásos és alkotótevékenységek, mese,vers, báb. Ezek fejlesztési és pedagógiai diagnosztikai lehetőségei
  • Kommunikáció elmélete és gyakorlati kérdései
  • A családra, családi szerepekre és a családdal kapcsolattartásra vonatkozó ismeretek
  • Társadalmi, szociálpolitikai és gyermekvédelmi alapismeretek
  • Gondozási és egészségügyi ismeretek: gyermekgyógyászat, alkalmazott gyógyszertan, ápolás- és táplálkozástan, alvás, pihenés, higiéné
 • Differenciált ismeretek:
  • A korai fejlesztés módszerei, a spontán érés támogatása
  • Környezeti hátrányok kiegyenlítése
  • Sajátos nevelési igényű gyermekek körében a gyógypedagógus által irányított speciális korai fejlesztés segítése
  • A 0-3 éves korú gyerekeket nevelő családok és gyermekeket várók felkészítése a kisgyermeknevelésre. Az egyéni és csoportos tanácsadás módszereinek gyakorlása, szülőcsoportok foglalkozásainak vezetése

Szakmai gyakorlat

A szakmai gyakorlat magában foglalja: a képző intézményben végzett csoportos gyakorlati foglalkozásokat; a képző intézmény által hallgatói csoportoknak szervezett külső intézménylátogatásokat, a monitorozásokat; hospitálást egy vagy több intézményben, a külső intézményben végzett egyéni tevékenységeket, a csecsemő- és kisgyermekellátás alapvető feladatainak begyakorlására, egy választott speciális területhez (pl. korai fejlesztéshez, egyéni és szülőcsoportos tanácsadáshoz) kapcsolódó speciális ismeretek terepgyakorlata, az egyéni összefüggő külső terepgyakorlat.

 

 

 

 

Nyelvi követelmények

Az oklevél megszerzéséhez legalább egy általános komplex középfokú (B2 szintű) államilag elismert nyelvvizsga vagy azzal egyenértékű érettségi bizonyítvány vagy oklevél megszerzése szükséges.

 • Hol lehet elhelyezkedni:
  • Bölcsődei napközbeni kisgyermekellátásban
  • Családi napköziben
  • Házi gyermeknevelői feladatok ellátásában
  • Gyermekotthonban
  • Lakásotthonban
  • Speciális gyermekotthonban
  • Gyermekek átmeneti otthonában
  • Családok átmeneti otthonában

Frissítés dátuma: 2018.08.22.