Szociálpedagógia

 • Képzési idő: 7 félév
 • Képzési terület: társadalomtudományi
 • Képzési ág: szociális

A XX. század közepétől kezdődően - először az Egyesült Államokban, majd Európa szerte -egyre nagyobb figyelmet szenteltek a gyermekvédelemnek. Magyarországon a rendszerváltást követően átalakult és kibővült az e területtel foglalkozó szociálpolitikai, illetve társadalompolitikai intézményrendszer. Ez a hálózat a korábbinál lényegesen magasabb felkészültségű szakembergárdát kíván meg. Ennek az igénynek a kielégítése érdekében a Debreceni Egyetem Gyermeknevelési és Gyógypedagógiai Karán a szakmájukat hittel-meggyőződéssel vállaló, a társadalom aktuális szükségleteihez, elvárásaihoz igazodó szociálpedagógus hallgatók képzését végezzük.

Érdemes nálunk szociálpedagógiát tanulni, mert

 • a képzés során arra törekszünk, hogy az elméleti ismeretek elsajátítása mellett megfelelő gyakorlati tapasztalatot is szerezzen a hallgató,
 • a karunk és a szaktanáraink által leszervezett intézménylátogatások, terepgyakorlatok és szakmai kirándulások nemcsak a szakmai ismeretek elmélyülését, hanem a csoport együttműködési készségének kialakulását is segítik,
 • különösen nagy hangsúlyt fektetünk a szociálpedagógus hivatás során nélkülözhetetlen helyzetfelismerő, problémameglátó és problémamegoldó képességek fejlesztésére,
 • a szakon tanulók elsajátítják a tudományos kutatás módszertani alapjait,
 • terepgyakorlati támogatással segítjük a hallgatókat,
 • köszönhetően a kar kiterjedt nemzetközi kapcsolatainak, az ERASMUS program keretén belül a külföldi tanulmányokat is segítjük.

A szociálpedagógia szakra elsősorban várjuk azokat, akik

 • szeretnek gyermekekkel, fiatalokkal foglalkozni,
 • elkötelezettek a gyermekek, a fiatalok, a rászorulók fejlesztésében, segítésében,
 • kreatívak a szabadidős tevékenységek szervezésében,
 • motiváltak a társadalom szociális, gyermekvédelmi és oktatási rendszerének megismerésében és
 • hatékonyak az emberi kapcsolatok kezelésében.

Mit fog tanulni? Hogyan épül fel a képzés?

 • Alapozó ismeretek (30-40 kredit): szociális, pszichológiai, pedagógiai, jogi és igazgatási, egészségtudományi alapismeretek, társadalomismeret;
 • Szakmai törzsanyag (110-145 kredit): a szociális munka elmélete, gyakorlata, munkaformái és módszerei; társadalomismeret, társadalom- és szociálpolitika, pszichológia; pedagógia, jog és jogi igazgatás, egészségügyi ismeretek.

Szakmai gyakorlat

Különösen fontosnak tartjuk, hogy a szociálpedagógia szakon végzettek releváns szakmai gyakorlatot szerezzenek. Ennek érdekében a kar együttműködési szerződéseket kötött, így biztosítani tudja a hallgatók számára a szakmai gyakorlati helyet. A képzés utolsó féléve az intenzív terepgyakorlat, amely folyamatos szakmai gyakorlatot jelent, ennek kreditértéke 30 kredit.

Továbbtanulási lehetőségek a debreceni egyetemen, az alapszakon megszerzett diploma után

 • A Gyermeknevelési és Gyógypedagógiai Kar és Gazdálkodástudományi és Vidékfejlesztési Kar emberi erőforrás tanácsadó mesterképzésén és a
 • Bölcsészettudományi Karon a szociálpolitika és szociológia mesterképzési szakokon.

Szakmai karrierépítési lehetőségek az alapdiploma megszerzését követően

 • a gyermek- és ifjúságvédelem területén közintézményeknél (óvodáknál, általános iskoláknál, középiskoláknál) vagy egyházi fenntartású szervezeteknél,
 • személyes gondoskodást nyújtó állami, egyházi vagy nem állami fenntartású intézményeknél (például: családsegítőknél és népjóléti szolgálatoknál),
 • kisebbségi intézményekben,
 • fogyatékossággal élőket ellátó nevelési-oktatási intézményekben,
 • bűnmegelőzési-végrehajtási intézetekben,
 • civil szervezeteknél (egyesületeknél, alapítványoknál),
 • regionális szociális és gyámhivataloknál

A felvételihez szükséges érettségi követelmény

A felsorolt érettségi tárgyakból kettőt kell választani és legalább egyet emelt szinten kell teljesíteni: magyar v. matek v. társadalomismeret v. történelem v. egy idegen nyelv (angol, francia, olasz, spanyol, német, orosz).

Az oklevél megszerzéséhez szükséges nyelvi követelmény

Az alapfokozat megszerzéséhez egy élő idegen nyelvből államilag elismert középfokú C típusú nyelvvizsga vagy azzal egyenértékű érettségi bizonyítvány, illetve oklevél szükséges.

Frissítés dátuma: 2019.01.11.


Tisztelt Felhasználó!

 

A Debreceni Egyetem kiemelt fontosságúnak tartja a rendelkezésére bocsátott, illetve birtokába jutott személyes adatok védelmét. Ezúton tájékoztatjuk Önt, hogy a Debreceni Egyetem a 2018. május 25. napjától kötelezően alkalmazandó Általános Adatvédelmi Rendelet alapján felülvizsgálta folyamatait és beépítette a GDPR előírásait az adatkezelési és adatvédelmi tevékenységébe. A felhasználók személyes adatait a Debreceni Egyetem korábban is teljes körültekintéssel kezelte, megfelelve az érvényben lévő adatkezelési szabályozásoknak. A GDPR előírásait követve frissítettük Adatvédelmi Tájékoztatónkat, amelyet az alábbi linkre kattintva olvashat el: Adatkezelési tájékoztató. DE Kancellária VIR Központ

A tájékoztatót megismertem.