Gyógypedagógiai Intézet

 

 

TOVÁBBI OKTATÓINK

Balázs Tünde

gyógypedagógus

Borza Beáta

gyógypedagógus, tanító

Csiszár Anikó

gyógypedagógus

Dobos Károly

gyógypedagógus-logopédus

Dr. Diószeghy Péter

neurológus

Dr. Ditrói Eszter

nyelvész

Drénné Molnár Erika

logopédus

Faragó Nelli

logopédus

Dr. Farkas Gyöngyi

gyermekpszichiáter

Dr. Fehér Krisztina

nyelvész

Gyapjasné Ferenczi Edit

gyógypedagógus

Dr. Hegedűs Viktória

fogorvos

Hutásné Petruska Krisztina

tanító- magyar szakos tanár, tanulásban akadályozottak pedagógiája szakos gyógypedagógiai tanár, logopédus, az inkluzív nevelés okleveles tanára, inkluzív nevelés szakvizsga

Ilyésné Vadai Erika

logopédus

Dr. Kalapos István

orvos

Dr. Kolozsvári Csaba

logopédus

Dr. Lajos Péter

logopédus

Loredana Muntean PhD.

zenepedagógus

Nyakóné Nagy Anikó

gyógypedagógus

Dr. Rezes Szilárd Gyula

fül-orr gégész orvos

Szabó Dóra

logopédus

Dr. Szabó Edina

logopédus

Szakál Judit

gyógypedagógus

Dr. habil Szilvássy Judit

audiológus

Dr. Varga Imre

gyógypedagógus

 

A DE GYGYK gyógypedagógia szak együttműködő partnerei és gyakorlati helyet biztosító intézményei

 

 

A Pszichológia és Gyógypedagógia Intézet bemutatása

A Debreceni Egyetem Gyermeknevelési és Gyógypedagógiai Karán 2014 szeptemberében alakult meg a Pszichológiai- és Gyógypedagógiai Tanszék, ami 2017 novemberétől intézeti formában működik tovább. A tanszék létrehozásának elsődleges célja az volt, hogy a régió gyógypedagógus utánpótlását, illetve a folyamatos szakmai továbbképzésüket biztosítsa. A Debreceni Egyetem által meghirdetett gyógypedagógia szakra jelentkezők száma indokolttá tette, hogy a tanszék intézeti rangot kapjon.

 

Az intézet vezetője: Dr. Gortka-Rákó Erzsébet

A képzés szakfelelőse: Dr. Pető Ildikó

 

Jelenleg két szakirányon - tanulásban akadályozottak pedagógiája és a logopédia - folyik az alapképzés. Karunkon a gyógypedagógia alapszak elvégzésére mind nappali, mind levelező tagozatos formában lehetőség van, valamint szakirányú továbbképzéseket is szervezünk ezen a két területen.

 

Tanulásban akadályozottak pedagógiája szakirány:

A szakirány a tanulásban akadályozott gyermekek speciális nevelési szükségleteinek diagnosztizálására, gyógypedagógiai jellegű fejlesztési, nevelési és oktatási feladatok ellátására készíti fel a hallgatókat.

Logopédia szakirány:

A logopédia a hang-, beszéd-, nyelvi és kommunikációs zavarokkal, a specifikus tanulási zavarokkal és a nyelés zavarokkal érintett személyek logopédiai ellátását –perventív, diagnosztikai és fejlesztő - segítő tevékenységre készít fel.

Szakirányú továbbképzés:

2017-től szakirányú továbbképzéseket szervezünk logopédia és tanulásban akadályozottak pedagógiája szakirányon.

 

Az Intézet oktatói - a tudományos tevékenység mellett - egyrészt a kar jelenlegi képzésein belül a pszichológia tudományhoz kapcsolódó szakterületek oktatását végzik, másrészt a kar más szakjain gyógypedagógiai ismereteket oktatnak. A kar teljes képzési vertikumában, alapképzési szakon (BA) és mesterszakon (MA) –, illetve nappali és levelező tagozaton egyaránt közreműködnek az oktatásban, valamint az intézet oktatói az oktatói munkájuk mellett ellátnak más, kari, intézményi feladatokat is. Az intézetben oktató tanárok szakterületei széleskörűek, többségükben sokéves szakmai gyakorlattal rendelkeznek. Kurzusaik, kutatási témáik részben ugyan különbözőek, de a tudományterületen belül maradva eredményesen kiegészítik egymást.

Különösen fontosnak tartjuk, hogy a kutatói munka a hallgatók intenzív bevonásával valósuljon meg, így az intézmény küldetési nyilatkozatával összhangban szakmai kutatóműhelyt hozunk létre. A kutatóműhely célja a pszichológiai és gyógypedagógiai diagnosztika és fejlesztés témakörébe tartozó kutatói tevékenység – aktív hallgatói együttműködéssel - nemzetközi szintű megvalósítása.

 

A kutatási eredmények bemutatására és publikálására lehetőséget biztosít az Intézet. Az Intézet 2015-ben, majd minden évben megszervezte a Különleges Bánásmód Nemzetközi Konferenciát. A nagy szakmai érdeklődés a képzés népszerűségét, annak indokoltságát, regionális szükségszerűségét mutatja.

Az Intézet szervezésében elindítottuk a Különleges Bánásmód interdiszciplináris online szakmai folyóiratunkat, amelyben interdiszciplináris elvek szerint szerkesztett írások jelennek meg 2015-től. A folyóirat ingyenes elérhető, letölthető mind a szakemberek, mind a hallgatók számára:

http://old.gyfk.unideb.hu/kulonlegesbanasmod/

 

A tanszék oktatóinak kutatási és oktatási profilja és elérhetősége:

Dr.Gortka-Rákó Erzsébet PhD. mb. intézetvezető:

Szociálpedagógus, óvodapedagógus, szakvizsgázott szociálpolitikus. Doktori fokozat a neveléstudomány területén szerzett.  Gyakorlata a fogyatékossággal élő gyermekek, fiatalok számára nyújtott szolgáltatásokban, így pl. lakóotthon, támogatott lakhatás, fogyatékossággal élő gyermeket nevelő családok segítése, szülőcsoportok működtetése területén van valamint a gyermekvédelemben. Kutatási területe a gyermek- és ifjúságvédelem.  

elérhetőség:

 

Dr. Pető Ildikó PhD. - szakfelelős: Oligofrénpedagógia-pszichopedagógia szakos gyógypedagógus. Gyakorlatot tanulásban akadályozott, értelmileg akadályozott, súlyos halmozottan sérült és autista gyermekek valamint tanulási zavarral küzdő tanulók fejlesztése, viselkedésrendezés, korai fejlesztés során szerzett itthon és külföldön. Kutatásokat folytatott az oktatási integráció körében, valamint mélyebb ismereteket szerzett a szenzoros diszfunkció körében. Több, a fogyatékos gyermekek fejlesztését szolgáló módszert sajátított el. 

elérhetőség:

 

Dr. Szilágyi Barnabás PhD. mb. intézetvezető helyettes: Pszichológus, szakközgazdász. Kutatómunkájában kiemelten foglalkozik a szervezeti kultúra, illetve a kapcsolódó elégedettség- és attitűd vizsgálatokkal. Pszichológiai kutatási és vizsgálati területe a hátrányos helyzet, a gondolkodási műveletek és a szakmai kompetenciák összefüggéseinek a vizsgálata. Oktatás módszertani fejlesztései kiterjednek a digitális, az on-line oktatás a tehetséggondozás módszertani fejlesztésére és alkalmazási gyakorlatára.

elérhetőség:

 

Dr. Mező Katalin PhD: Óvodapedagógus, művelődési és felnőttképzési menedzser, oligofrénpedagógia szakos gyógypedagógiai tanár. Pszichológia tudományterületen doktorált, kiemelt kutatási témája: a kreativitás időbeli aspektusai.  Egyéb kutatási területei: tanulásfejlesztés, tehetséggondozás, a fogyatékossággal élő tehetségek azonosítása és gondozása, kreativitás és élménypedagógia. A gyógypedagógia szak gyakorlati képzéséért felelős koordinátora, valamint a Kari Hallgatói Esélyegyenlőségi és Egyenlő Bánásmód Bizottságának elnöke.

elérhetőség:

 

Dr. Dankovics Natália PhD: Nyelvész, logopédus. Nyelvtudományi kutatásai mellett kiemelt témája a szerzett tanulási zavarok diagnosztizálása és annak terápiája, a neurogeneratív kórképek logopédiai terápiája.

elérhetőség:

 

Ilyésné Vadai Erika, mesteroktató: Tanító, oligofrénpedagógia és logopédia szakos gyógypedagógiai tanár, az inkluzív nevelés tanára. Több évtizedes logopédiai szakmai és gyakorlatvezetői tapasztalattal rendelkezik a közoktatás területén.

elérhetőség:

 

Korom Ágnes, mesteroktató: Klinikai szakpszichológus, oligofrénpedagógia- szomatopedagógia szakos gyógypedagógus. Több évtizedes szakmai tapasztalata a pedagógiai szakszolgálat keretein belül folyó pszichodiagnosztikai tevékenységre, valamint a nevelési tanácsadás területén a különböző pszichés zavarral küzdő gyermekek pszichodinamikus és rendszerszemléletű pszichoterápiájára irányul. Korábban súlyosan-halmozottan sérült és autista gyermekek gyógypedagógiai fejlesztésével foglalkozott többféle intézményi formában.

elérhetőség:

 

Dr. Pallagi Edina, mesteroktató: Neurológus, neuroszonológus. Érdeklődési területe a neuroszonológia, elektrofiziológia.

elérhetőség:

 

Varga Eszter, tanársegéd: Pszichológus és gyógypedagógus logopédia és értelmileg akadályozott szakirányon. Gyakorlatot a Pedagógiai Szakszolgálat keretei között szerzett. Kutatási területe a szülői beszédtempó hatása a gyermekek beszédpercepciójára.
elérhetőség:

Frissítés dátuma: 2020.08.05.


Tisztelt Felhasználó!

 

A Debreceni Egyetem kiemelt fontosságúnak tartja a rendelkezésére bocsátott, illetve birtokába jutott személyes adatok védelmét. Ezúton tájékoztatjuk Önt, hogy a Debreceni Egyetem a 2018. május 25. napjától kötelezően alkalmazandó Általános Adatvédelmi Rendelet alapján felülvizsgálta folyamatait és beépítette a GDPR előírásait az adatkezelési és adatvédelmi tevékenységébe. A felhasználók személyes adatait a Debreceni Egyetem korábban is teljes körültekintéssel kezelte, megfelelve az érvényben lévő adatkezelési szabályozásoknak. A GDPR előírásait követve frissítettük Adatvédelmi Tájékoztatónkat, amelyet az alábbi linkre kattintva olvashat el: Adatkezelési tájékoztató. DE Kancellária VIR Központ

A tájékoztatót megismertem.