Szociálpedagógia szak | Debreceni Egyetem

Szociálpedagógia szak

Az alapképzési szak képzési célja és a szakmai kompetenciák

A képzés célja szociálpedagógusok képzése, akik képesek elsősorban a gyermek és ifjúsági korosztály tanulási, szociális és mentális problémáit komplex rendszerben kezelni és az érintett személyekkel együttműködésben segíteni, továbbá a gyermek, a fiatal és környezete egyensúlyát fenntartani, helyreállítani, fejleszteni. Képességeik, készségeik és értékrendjük alapján hatékonyan működnek közre a szociális problémák megelőzésében, megoldásában és az érintettek társadalmi integrációjának az elősegítésében. Felkészültek tanulmányaik mesterképzésben történő folytatására.
Bővebben lásd a szak Képzési és Kimeneti Követelményeiben

Szociálpedagógia szak

A XX. század közepétől kezdődően - először az Egyesült Államokban, majd Európa szerte -egyre nagyobb figyelmet szenteltek a gyermekvédelemnek. Magyarországon a rendszerváltást követően átalakult és kibővült a szociálpolitika intézményrendszere. A gyermekjóléti-gyermekvédelmi, szociális és köznevelési intézmények a korábbiaknál lényegesen magasabb felkészültségű szakembereket kívánnak. Ennek az igénynek a kielégítése érdekében a Debreceni Egyetem Gyermeknevelési és Gyógypedagógiai Karán a szakmájukat hittel-meggyőződéssel vállaló, a munkaerő-piaci igényekhez igazodó szociálpedagógus hallgatók képzését végezzük.

 

 

Érdemes nálunk szociálpedagógiát tanulni, mert

 • a képzés során arra törekszünk, hogy az elméleti ismeretek elsajátítása mellett megfelelő gyakorlati tapasztalatot is szerezzen a hallgató,
 • a karunk és a szaktanáraink által szervezett intézménylátogatások, terepgyakorlatok és szakmai kirándulások nemcsak a szakmai ismeretek elmélyülését, hanem a csoport együttműködési készségének kialakulását is segítik,
 • különösen nagy hangsúlyt fektetünk a szociálpedagógus hivatás során nélkülözhetetlen helyzetfelismerő, problémameglátó és problémamegoldó képességek fejlesztésére,
 • a szakon tanulók elsajátítják a tudományos kutatás módszertani alapjait,
 • terepgyakorlati támogatással segítjük a hallgatókat,
 • köszönhetően a kar kiterjedt nemzetközi kapcsolatainak, az ERASMUS program keretén belül a külföldi tanulmányokat is segítjük.

 

A szociálpedagógia szakra elsősorban várjuk azokat, akik

 • szeretnek gyermekekkel, fiatalokkal foglalkozni,
 • elkötelezettek a gyermekek, a fiatalok, a rászorulók fejlesztésében, segítésében,
 • kreatívak a szabadidős tevékenységek szervezésében,
 • motiváltak a társadalom szociális, gyermekvédelmi és oktatási rendszerének megismerésében és
 • hatékonyak az emberi kapcsolatok kezelésében.

 

Mit fog tanulni? Hogyan épül fel a képzés?

Társadalomtudományok és bölcsészettudományok (szociológia, jogtudomány, neveléstudomány, pszichológia, multidiszciplináris társadalomtudományok) 135-185 kredit, amelyből

 • szociálpedagógia, szociális munka elmélete, gyakorlata, munkaformái és módszerei 50-55 kredit;
 • társadalomismeret 20-30 kredit;
 • társadalom és szociálpolitika 9-18 kredit;
 • pszichológia 20-30 kredit;
 • pedagógia 20-30 kredit;
 • jog és jogi igazgatás 9-18 kredit;
 • egészségügyi és egészségtudományi ismeretek 6-10 kredit.

 

Szakmai gyakorlat

Különösen fontosnak tartjuk, hogy a szociálpedagógia szakon végzettek releváns szakmai gyakorlatot szerezzenek. Ennek érdekében a kar együttműködési szerződéseket kötött különböző intézményekkel, így biztosítani tudja a hallgatók számára a szakmai gyakorlati helyet. A képzés során félévről-félévre nő a gyakorlati órák száma, segítve ezzel az elméleti és gyakorlati ismerek szintetizálását, a hallgatók egyre önállóbb gyakorlati feladatmegoldását.  Az utolsó félévben összefüggő gyakorlati képzésben (30 kredit) vesznek részt a hallgatóink, különböző terepeken többek között szociális, gyermekjóléti-gyermekvédelmi, köznevelési intézményekben.

 

Továbbtanulási lehetőségek a debreceni egyetemen, az alapszakon megszerzett diploma után

 • A Gyermeknevelési és Gyógypedagógiai Kar szociálpedagógia mesterképzésén és a
 • Bölcsészettudományi Karon a szociálpolitika és szociológia, neveléstudomány mesterképzési szakokon.

 

Szakmai karrierépítési lehetőségek az alapdiploma megszerzését követően

 • a gyermek- és ifjúságvédelem területén közintézményekben (óvodák, általános iskolák, középiskolák, kollégiumok)
 • gyermekjóléti-gyermekvédelmi intézményekben (család-és gyermekjóléti szolgálat/központ, átmeneti gondozás intézményei, gyermekotthonok, lakásotthonok, területi gyermekvédelmi szakszolgálat stb.)
 • szociális intézményekben (szociális alapszolgáltatásokban pl. házi segítségnyújtás, nappali ellátást nyújtó intézmények, szakosított ellátást nyújtó intézmények pl. ápolást gondozást nyújtó, rehabilitációs, átmeneti elhelyezést nyújtó intézmények,stb.)
 • fogyatékossággal élőket ellátó nevelési-oktatási intézményekben,
 • bűnmegelőzési-végrehajtási intézetekben,
 • civil szervezetekben( egyesületeknél, alapítványoknál),
 • szociális és gyámhivataloknál

 

A felvételihez szükséges érettségi követelmény

A felsorolt érettségi tárgyakból kettőt kell választani és legalább egyet emelt szinten kell teljesíteni: magyar v. matek v. társadalomismeret v. történelem v. egy idegen nyelv (angol, francia, olasz, spanyol, német, orosz).

 

Az oklevél megszerzéséhez szükséges nyelvi követelmény

Az alapfokozat megszerzéséhez egy élő idegen nyelvből államilag elismert középfokú C típusú nyelvvizsga vagy azzal egyenértékű érettségi bizonyítvány, illetve oklevél szükséges.

Frissítés dátuma: 2021.11.23.


Tisztelt Felhasználó!

 

A Debreceni Egyetem kiemelt fontosságúnak tartja a rendelkezésére bocsátott, illetve birtokába jutott személyes adatok védelmét. Ezúton tájékoztatjuk Önt, hogy a Debreceni Egyetem a 2018. május 25. napjától kötelezően alkalmazandó Általános Adatvédelmi Rendelet alapján felülvizsgálta folyamatait és beépítette a GDPR előírásait az adatkezelési és adatvédelmi tevékenységébe. A felhasználók személyes adatait a Debreceni Egyetem korábban is teljes körültekintéssel kezelte, megfelelve az érvényben lévő adatkezelési szabályozásoknak. A GDPR előírásait követve frissítettük Adatvédelmi Tájékoztatónkat, amelyet az alábbi linkre kattintva olvashat el: Adatkezelési tájékoztató. DE Kancellária VIR Központ

A tájékoztatót megismertem.