Tájékoztató | Debreceni Egyetem

Tájékoztató

Óvodapedagógus szakon

A veszélyhelyzetre tekintettel, a 2020. év június 24-25-re tervezett személyes megjelenést igénylő alkalmassági vizsga elmarad. Az alkalmassági vizsga kizárólag a jelentkező nyilatkozatával valósul meg.

A jelentkezőnek nyilatkoznia kell arról, hogy nincs olyan betegsége, ami akadályozná felsőoktatási tanulmányai folytatását. Továbbá nyilatkoznia kell arról, hogy nem szenved diszlexiában, diszgráfiában, diszkalkuliában, pszichés és mentális zavarban, és erre hivatkozva tanulmányai során nem kér felmentést.

Óvodapedagogus szak jelentkezesi nyilatkozat.
Kitöltés után e-mail-ben az címre kell elküldeni. Megküldési határidő: 2020.06.25.

Ebben az esetben az alkalmassági vizsgadíjat nem kell megfizetni.

 

Csecsemő és kisgyermeknevelő szakon

A veszélyhelyzetre tekintettel, a 2020. év június 24-25-re tervezett személyes megjelenést igénylő alkalmassági vizsga elmarad. Az alkalmassági vizsga kizárólag a jelentkező nyilatkozatával valósul meg.

A jelentkezőnek nyilatkoznia kell arról, hogy nincs olyan betegsége, ami akadályozná felsőoktatási tanulmányai folytatását.

Csecsemő és kisgyermeknevelő szak jelentkezési nyilatkozat.
Kitöltés után e-mail-ben az címre kell elküldeni. Megküldési határidő: 2020.06.25.

Ebben az esetben az alkalmassági vizsgadíjat nem kell megfizetni.

 

Szociálpedagógia MA szak

A felvételi elbeszélgetés változtatása a koronavírus helyzetre tekintettel

A koronavírus helyzetre tekintettel, összhangban az erre vonatkozó egyetemi és kari irányelvekkel, a 2020. év június 26-27-re tervezett felvételi elbeszélgetés nem személyes elbeszélgetés formájában valósul meg.

A korábbi gyakorlat helyett, 2020. júniusában a felvételi eljárás írásos, online formában valósul meg.

A felvételiző feladatai:

1, A felvételiző motivációs levelet ír, melyben elsősorban azt szükséges kiemelnie:

- milyen indíttatásból jelentkezik a szociálpedagógia MA szakra,

- milyen elképzelései vannak a szakon megszerezhető új ismeretek hasznosítása kapcsán, akár jelenlegi vagy jövőbeni munkája, akár kisközösségi önkéntes munkája, akár saját életében való hasznosíthatósága tekintetében.

E beadvány megírásához javasolt átolvasni a szak felvételi elbeszélgetése kapcsán meghatározott ajánlott szakirodalmakat, valamint egyéb, a szociálpedagógia tartalmára, céljára vonatkozó tudományos publikációkat.

Elvárt terjedelem: A motivációs levél terjedelme minimum 6.000, maximum 12.000 karakter lehet (formai kötöttség nincs).

2, A felvételizőnek - a motivációs levél mellett - az alábbi iratokat kell scannelve megküldenie:

  1. Korábbi diplomája vagy oklevele fénymásolata.
  2. Többletpontokra vonatkozó iratok fénymásolata (felsőfokú nyelvvizsga fénymásolata, második nyelvvizsga fénymásolata, OTK, TDK 1-3. helyezett tanúsítványa).
  3. Személyi igazolványának fénymásolata.

A fénymásolatokat a pályázónak a „Másolat az eredetivel mindenben megegyezik.” másolati példányra írt szöveggel, és az ezt követő aláírásával hitelesítenie kell.

  1. A felvételi eljárás díjának befizetését igazoló banki irat másolata.
  2.  Szocialpedagogia ma szak nyilatkozat nevű nyilatkozat kitöltése és visszaküldése arról, hogy a megküldött másolatok az eredeti, hiteles példányról készültek, az eljárásban közölt adatok valósak.

Megküldési határidő: 2020. június 26.

Megküldési cím: Virágné Elek Piroska, tanulmányi előadó részére,  , továbbá másolatban Dr. Soós Zsolt szakfelelős részére .

A megküldés elmaradása, vagy a késedelmes megküldés a felvételi vizsgától való távolmaradásnak minősül, ez esetben a felvételiző a képzésre nem nyerhet felvételt.

Amennyiben szükséges, további információ a fenti e-mail címeken kérhető.

Frissítés dátuma: 2020.04.24.


Tisztelt Felhasználó!

 

A Debreceni Egyetem kiemelt fontosságúnak tartja a rendelkezésére bocsátott, illetve birtokába jutott személyes adatok védelmét. Ezúton tájékoztatjuk Önt, hogy a Debreceni Egyetem a 2018. május 25. napjától kötelezően alkalmazandó Általános Adatvédelmi Rendelet alapján felülvizsgálta folyamatait és beépítette a GDPR előírásait az adatkezelési és adatvédelmi tevékenységébe. A felhasználók személyes adatait a Debreceni Egyetem korábban is teljes körültekintéssel kezelte, megfelelve az érvényben lévő adatkezelési szabályozásoknak. A GDPR előírásait követve frissítettük Adatvédelmi Tájékoztatónkat, amelyet az alábbi linkre kattintva olvashat el: Adatkezelési tájékoztató. DE Kancellária VIR Központ

A tájékoztatót megismertem.