Művészet- és Mozgásszintézis Látókör Műhely | Debreceni Egyetem

Művészet- és Mozgásszintézis Látókör Műhely

A Művészet- és Mozgásszintézis Látókör Műhely a DE Hajdúböszörményi Gyermeknevelési és Gyógypedagógiai Karának Művészetnevelési, Sport és Egészségnevelési Tanszékén szerveződött közösség, amely az Ének-zene szakmacsoport, a Vizuális szakmacsoport és a Sport és Egészségnevelési szakmacsoport mindenkori oktatóiból áll. Tagjait a művészet és sport terén való közös érdeklődésük, valamint az ehhez köthető kutatói tevékenység és az ennek keretet biztosító közös projekttevékenységek kötik össze.

A 2011-ben megalakult Vizuális és Zenepedagógiai Látókör Műhely a vizuális és zenei nevelés megújítása érdekében alakult, azonban 2015-ben kibővült a tanszék a Sport és Egészségnevelési szakmacsoport oktatóival, így a neve is átalakult – Művészet- és Mozgásszintézis Látókör Műhely lett. Az együttmunkálkodó oktatók úgy gondolják, hogy a kar hatékonyabb működéséhez fontos az oktatás egy-egy szegmensének az innoválása és marketing tevékenysége is.

Kiemelt feladatuknak tartják a hallgatói tehetséggondozást, mely az egyes szakmacsoportokon belül más-más formában nyilvánul meg:

  • az Ének-zene szakmacsoportnál nagy hagyománya van a hallgatók hangversenyekre való egyéni és csoportos felkészítésének énekkari, fúvós-, vonós-, csengettyű- vagy metallofon kamarazenei együttesekben,
  • a Vizuális szakmacsoportnál a hallgatók egyéni vizuális alkotásaiknak kari kiállításokon való megjelentetésének,
  • a Sport és Egészségnevelési szakmacsoportnál a szabadidős- és sportversenyeken való részvételük megszervezésének és felkészítésének.

A Műhely létrehozásakor elsődleges szempont volt a kiemelkedő adottságokkal rendelkező fiatalok tehetségének felismerésén túl a képességek, kompetenciák fejlesztése és fejlődésük segítése. Mindemellett a megfelelő előképzettség nélküli hallgatók művészetek és a sport iránti érdeklődésének a felkeltését, kibontakoztatását, valamint kutatási, kutatás-módszertani, tanulás-módszertani szempontból való támogatását.

A Művészet- és Mozgásszintézis Látókör Műhely működtetésének célja, hogy összegyűjtse a zene-, a vizuális-, a sportpedagógiai és egészségnevelési tapasztalatokat, hozzájáruljon a művészetek nyelvrendszerével, fogalomrendszerével, kreatív sporttevékenységekkel az élményközpontú oktatáshoz. Segítse a művészetbefogadás érzelmi, intellektuális vonatkozásait az önkifejezés és önfejlesztés folyamatában, s felkutassa a művészeti és mozgás nevelés leghatékonyabb módszereit. A Műhely rendszerbe foglalja a tanszék tagjainak sokrétű kutatómunkáját konferenciák szervezésével, kiadványok szerkesztésével. A kutatásaink gyakorlati értékét a lokális színtér kontaktusában alkalmazható nevelési és pedagógiai anyag összeállítása képezi.

A Művészet- és Mozgásszintézis Látókör Műhely irányítója 2011-től Hovánszki Jánosné Dr. tanszékvezető főiskolai tanár volt, melyet 2016 márciusától Tamásiné Dr. Dsupin Borbála főiskolai docens vett át, mint a Művészetnevelési, Sport és Egészségnevelési Tanszék vezetője. (e-mail: )

Frissítés dátuma: 2019.01.11.


Tisztelt Felhasználó!

 

A Debreceni Egyetem kiemelt fontosságúnak tartja a rendelkezésére bocsátott, illetve birtokába jutott személyes adatok védelmét. Ezúton tájékoztatjuk Önt, hogy a Debreceni Egyetem a 2018. május 25. napjától kötelezően alkalmazandó Általános Adatvédelmi Rendelet alapján felülvizsgálta folyamatait és beépítette a GDPR előírásait az adatkezelési és adatvédelmi tevékenységébe. A felhasználók személyes adatait a Debreceni Egyetem korábban is teljes körültekintéssel kezelte, megfelelve az érvényben lévő adatkezelési szabályozásoknak. A GDPR előírásait követve frissítettük Adatvédelmi Tájékoztatónkat, amelyet az alábbi linkre kattintva olvashat el: Adatkezelési tájékoztató. DE Kancellária VIR Központ

A tájékoztatót megismertem.