Tájékoztató külföldi Hallgatóknak

Eljárásrend a Debreceni Egyetem határon túlról érkező, magyar nyelvű képzésben részt vevő hallgatóinak a Debreceni Egyetem területére történő belépésének és egészségügyi vizsgálatának speciális szabályairól és a 2020/2021-es tanév kezdéséről.

A Debreceni Egyetem (a továbbiakban: Egyetem) a COVID-19 járványhelyzetre való tekintettel polgárainak védelme érdekében a 408/2020. (VIII. 30.) Korm. rendelet alapján az alábbi eljárásrendet vezette be a magyar nyelvű programokon tanuló, határon túl élő hallgatókra vonatkozóan.

A hallgatók Magyarországra történő belépésének szabályai

Külföldről érkező hallgató Magyarországra történő belépése során egészségügyi vizsgálaton eshet át, amelynek tűrésére köteles. Ha az egészségügyi vizsgálat a fertőzés gyanúját állapítja meg, az illetékes járványügyi hatóság által meghatározottak szerint kijelölt karanténban vagy – ha az nem jelent járványügyi kockázatot – hatósági házi karanténban kerül elhelyezésre.

Ha az egészségügyi vizsgálat fertőzés gyanúját nem állapítja meg, és a hallgató magyarországi lakóhellyel vagy tartózkodási hellyel rendelkezik, 14 napra hatósági házi karanténban kerül elhelyezésre. Ha a hallgató magyarországi lakóhellyel vagy tartózkodási hellyel nem rendelkezik, 14 napra az illetékes járványügyi hatóság által kijelölt karanténban vagy hatósági házi karanténban kerül elhelyezésre.

A karanténban elhelyezett személy kérelmére a karantént elrendelő illetékes járványügyi hatóság engedélyezheti a karanténban elhelyezett személy számára, hogy 5 napon belül, legalább 48 óra különbséggel, két alkalommal az egészségügyi szakmai szabályoknak megfelelő, molekuláris biológiai vizsgálaton – SARS-CoV-2 PCR teszt – vegyen részt a karanténkötelezettség alóli felmentés megadása érdekében.

Ha a két alkalommal elvégzett molekuláris biológiai vizsgálat – SARS-CoV-2 PCR teszt – igazolja, hogy a karanténban elhelyezett személy szervezetében a SARS-CoV-2 koronavírus a vizsgálat időpontjában nem volt kimutatható, a karantént előíró rendelkezés alól az illetékes járványügyi hatóság felmentést ad.

A hallgató köteles az illetékes Járási Hivatal Népegészségügyi Osztálya által elrendelt karanténkötelezettségnek eleget tenni. A hallgató nem léphet be az egyetem területére mindaddig, amíg a karanténkötelezettség megszüntetéséről szóló határozatot kézhez nem kapja.

A hallgató az Egyetem területére (a kollégiumok kivételével) a Magyarországra történő belépésétől számított 14 napig nem léphet be, a tanórákat nem látogathatja. Ez alól a hallgató az alábbi esetekben mentesülhet:

  1. Amennyiben a hallgató a belépést követő 5-7. napon belül, 2 alkalommal, legalább 48 óra különbséggel az egészségügyi szakmai szabályoknak megfelelő, molekuláris biológiai vizsgálatokon – SARS-CoV-2 teszteken – vesz részt, amelyek eredménye igazolja, hogy SARS-CoV-2 koronavírus a szervezetében a vizsgálatok időpontjában nem volt kimutatható, a hallgató az Egyetem területére beléphet.
  2. Amennyiben a hallgató eleget tesz az illetékes Járási Hivatal Népegészségügyi Osztálya által elrendelt karanténkötelezettségnek, és az erről szóló határozatot megkapta, az Egyetem területére beléphet.

A molekuláris biológiai vizsgálat megszervezésében közreműködik az Egyetem, a hallgató SARS-CoV-2 szűrését az Egyetem szűrőközpontja, a YOUMED végzi.

A tesztekre a hallgató az alábbiak szerint jelentkezhet:

  1. A hallgató köteles a Magyarországra érkezését követően haladéktalanul kitölteni az alábbi linken: https://edu.unideb.hu/covid_form.php található ún. COVID űrlapot, melyen keresztül jelentkezhet a karanténkötelezettség időtartamának lerövidítéséhez szükséges PCR tesztekre is.
  1. A felületen a hallgató megjelöli, hogy kíván-e tesztelésen részt venni, vagy a karantén letöltését választja, megadja az adatait, a karantén helyszínét, tranzitországait, a belépés helyét és idejét, azok nevét, akikkel együtt utazott. A Covid-form elküldését követően a hallgató szűrési szándékát az Egyetem a YOUMED-nek továbbítja.
  1. A YOUMED 24 órán belül emailen megküldi a hallgató részére a két PCR szűrésének időpontját.
  1. A hallgató részére a Debreceni Járási Hivatal Népegészségügyi Osztálya határozatot küld, amelyben megállapítja a karanténkötelezettségét, és kérelmére engedélyezi a hallgató részvételét a PCR teszteken (2 db).
  1. A mintavételi hely felkereséséhez a hallgató tömegközlekedési eszközt nem vehet igénybe, valamint előzetesen egyeztetett időpontban, maszkban kell érkeznie.
  1. A szűrés helyszíne: A Debreceni Egyetem Klinikai Központja, (Orvosi Rehabilitáció és Fizikális Medicina Klinika épülete, Fül-Orr-Gégészeti és Fej-Nyaksebészeti Klinika épülete) illetve a hallgató kérésére a szűrővizsgálat a hallgató karanténhelyszínén is elvégezhető felár ellenében.
  1. Amennyiben a vizsgálatok a SARS-CoV-2 koronavírus jelenlétét nem mutatják ki a hallgató szervezetében a Debreceni Járási Hivatal Népegészségügyi Osztálya határozatot küld a hallgató részére, amely megszünteti a karanténkötelezettségét. A hallgató a karantént nem hagyhatja el, mindaddig, amíg a karanténkötelezettség megszüntetéséről szóló határozatot emailen meg nem kapja.
  1. Ha a vizsgálatok a SARS-CoV-2 koronavírus jelenlétét mutatják ki a hallgató szervezetében, a Nemzeti Népegészségügyi Központ aktuális eljárásrendje szerint kell eljárni.

A hallgató az alábbi honlapokról tájékozódhat az aktuális szabályozásokról:

Freshman info

Belépés Magyarország és a Debreceni Egyetem területére

Karantén kötelezettséggel kapcsolatos információ

A karanténkötelezettséggel kapcsolatos hivatalos szabályozások az alábbi linken találhatók: https://www.nnk.gov.hu/

A hallgató köteles a Magyarországra érkezését követően haladéktalanul kitölteni az alábbi linken található ún. COVID űrlapot, melyen keresztül jelentkezhet a karanténkötelezettség időtartamának lerövidítéséhez szükséges PCR teszt(ek)re is.

https://edu.unideb.hu/covid_form.php

A szűrés helyszíne: A Debreceni Egyetem Klinikai Központja, (Orvosi Rehabilitáció és Fizikális Medicina Klinika épülete, Fül-Orr-Gégészeti és Fej-Nyaksebészeti Klinika épülete).

Felhívjuk a hallgató figyelmét arra, hogy a PCR teszteknek esetlegesen felmerülő költségei lehetnek, amely a hallgató részére a NEPTUN rendszerben kerül kiírásra.

Amennyiben a szűrési időpont módosítása szükséges, kérjük, hogy a hallgató kövesse az időpontot tartalmazó e-mail-ben szereplő utasításokat.

A hallgató kérheti, hogy a teszteket lakcímén végezzék el, melynek költsége további 11.000 Ft/szűrési alkalom.

Kérjük, a járványhelyzetre való tekintettel tartózkodjon a szükségtelen külföldi utaktól. Amennyiben ez elkerülhetetlen, a későbbi beutazással járó esetleges karanténkötelezettséghez kapcsolódó kiadásokhoz, tesztelési költségekhez az Egyetem nem tud hozzájárulni.

Kérjük, hogy minden, a COVID-19 járványhelyzettel kapcsolatos egyetemi szabályozást és korlátozást szigorúan tartson be, azok megsértése bizonyos esetekben a hallgatói jogviszony megszűnésével járhat.

Legutóbbi frissítés: 2022. 08. 12. 11:22