Romológia szak

Az alapképzési szak képzési célja és a szakmai kompetenciák 

A képzés célja romológus szakemberek képzése, akik képesek a cigány, roma közösségeket érintő kérdések hatékony közvetítésére minden olyan társadalmi szervezethez, amely e közösségekkel kommunikál, és egyúttal képesek a társadalmi szervezetek által megfogalmazott igényeket közvetíteni a lokális cigány közösségek felé. Cél továbbá olyan szakemberek képzése, akik a cigány közösségek kultúrájával és problémáival foglalkozó szakemberek (szociológus, szociálpolitikus, pedagógus, jogász, orvos) mellett közvetítői feladatokat látnak el. A szakot elvégzők középszinten elsajátítják a romani vagy a beás nyelvet, a cigány kultúrát. Ismereteikre építve a Közös Európai Referenciakeret középfokú (B2), komplex típusú nyelvvizsga szintjén képesek romani vagy beás nyelvű hétköznapi, kulturális, társadalmi valamint nyelvtudományi szövegeket felelősen értelmezni, közvetíteni és alkotni írásban és szóban. Behatóan ismerik a hazai cigányok nyelveit, történelmét, néprajzát, irodalmát, jog- és intézményrendszerét. Hazai és nemzetközi szervezetekben, vállalatoknál, önkormányzatoknál, a kulturális menedzsment, valamint az újságírás és a PR területén láthatnak el feladatokat. Ismereteiket a hazai nemzetiségi szervezetek, önkormányzati és kulturális intézmények kötelékében hasznosíthatják. Felkészültek tanulmányaik mesterképzésben történő folytatására.
 

A képzés célja, olyan szakemberek kiművelése, akik

 • képesek a romákat valamint a hátrányos helyzetben élőket érintő kérdésekben hatékonyan közreműködni.
 • képesek a különböző társadalmi szervezetek és a lokális cigány közösségek között hatékony közvetítésre.
 • tolmácsolni tudják a különböző társadalmi szervezetek igényeit a romák és a hátrányos helyzetűek felé, valamint az érintettek szükségleteit a hivatalok, szervezetek számára.
 • a cigány és hátrányos helyzetű közösségek kultúrájával, társadalmi, gazdasági problémáival foglalkozó szereplők (szociológus, szociálpolitikus, pedagógus, jogász, orvos) mellett közvetítői munkát végeznek.
Romológia

Mit tanulnak a romológus hallgatók?

 • Behatóan megismerik a cigány csoportok kultúráját, nyelveit, történelmét, irodalmát.
 • Tájékozottá válnak a hazai cigányság és hátrányos helyzetű csoportok társadalmi helyzetében, jog- és intézményrendszerében.
 • Elsajátítják a társadalomtudományi kutatás módszertanát.
 • Középszintű nyelvvizsgát szereznek cigány (lovari) nyelvből.

Kiket várunk?

Olyan hallgatókat várunk, akik:

 • szeretnek emberekkel foglalkozni, szociálisan érzékenyek, és nyitottak új kultúrák megismerésére
 • akiket vonz a változatos munkavégzés lehetősége
 •  jó helyzetfelismerő és problémamegoldó képességgel rendelkeznek
 • szeretik új helyzetekben kipróbálni magukat
   

Hol helyezkedhet el egy romológus?

Romológus szakemberek számos munkahelyen elhelyezkedhetnek:

 • települési önkormányzatoknál
 • kisebbségi önkormányzatoknál
 • kulturális szervezeteknél
 • alapítványoknál
 • segélyszervezeteknél
 • rendőrségnél
 • közoktatási intézményekben
 • szociális intézményi szférában

Romani Studies BA

The University of Debrecen Faculty of Education for Children and Special Educational Needs has obtained the opportunity to launch Romani Studies (Romology) BA course. The main objective of Romani Studies is to train those kinds of experts who are capable of conveying issues, problems concerning roma communities. The institutions and social organisations which are in contact with roma people are the major targets.

Students acquire a wide range of awareness in the field of social science. They get acquainted with the culture, language, history and literature of roma groups. In addition, they become aware of the social situation, legal and institutional system of roma and disadvantaged groups in Hungary.

For the practical implementation of local communities and wider spectrum of social science research, students learn the appropriate methodology which is prevalent during social science research. The effectiveness of this is ensured by the fact that the participants are familiar with the phenomena and issues at first hand.

Getting to know the language of the targeted community is an essential factor. As a result of it, students are given the possibility to learn the lovari (gypsy) language at a high conversational level and to get hold of an intermediate language certificate. Being able to speak the language of the community also contributes to the efficient implementation of field research, as students will be able to establish relationships with the target group.

The main disciplines leading to the qualification:

 • Humanities and social sciences that develop general competencies
 • Professional grounding knowledge (introduction to linguistics, literary science, romology; socialization and minority identity; territorial-social knowledge focusing primarily on roma communities)
 • Cultural and ethnographic knowledge (cultural anthropology, ethnographic research among roma, music and dance culture of roma communities, roma literature and fine arts, research methodology)
 
Legutóbbi frissítés: 2023. 11. 06. 13:04