Antrozoológiai kutatócsoport

Fogalmi keretek

Mi az antrozoológia?
Az antrozoológia az etnobiológia azon részterülete, amely az emberek és állatok közötti interakciókkal foglalkozik. Az 1980-as évek óta, a világ számos pontján megjelenő interdiszciplináris antrozoológiai kutatások a pszichológia, az antropológia, a jog, a történelem, az állatorvoslás, az ökológia, a művészetek, a nyelvészet és még sok más tudomány területén zajlanak. Ebből következően sokféle témakört ölelnek fel, beleértve a kisállattartást, a gazdálkodást, a természetvédelmet, az állatokkal végzett sportokat, rekreációs és turisztikai tevékenységet, a segítő állatok alkalmazását, vagy akár a vegetarianizmus kérdését is.

 

Bemutatkozás

Az Antrozoológiai kutatócsoport 2021-ben a Debreceni Egyetem Gyermeknevelési és Gyógypedagógiai Karán létrejött, de az egyetem más karain tevékenykedő kollégák és hallgatók irányában is nyitott kutatócsoport, amely feladatának tekinti az állat és ember kapcsolat kutatásával akár fő, akár kapcsolt kutatási területként foglalkozó egyetemi oktatók, tudományos kutatók, gyakorló szakemberek PhD hallgatók és egyetemi hallgatók összefogását. Célunk a különböző tudományterületeken az állat és ember kapcsolat vizsgálatára irányuló szellemi erőforrások egyesítésével interdiszciplináris kutatások elősegítése, ösztönzése. A kutatócsoport lehetőséget kínál olyan új összefüggések feltárására, amelyek az egyes diszciplínák számára külön-külön rejtve maradnának. Az állat-ember viszony kutatása népszerűsége ellenére több területen igényli az alapkutatások elvégzését, például több kutatásra volna szükség a segítő állatok emberre gyakorolt hatásainak feltárásához, és behatóbban kellene tanulmányozni az állat-ember interakciók formáit is. Az állat-ember kapcsolat számos tudomány számára releváns kutatási terep, azonban minden diszciplínának megvannak a saját prioritásai, elméletei, módszertana és terminológiái így a megszülető publikációk nem mutatnak túl a saját kontextusukon. Ezért minden vizsgálat, amely interdiszciplináris igénnyel lép fel segíti az ember-állat kapcsolat felfedező kutatását. A kutatócsoport fontos célja, hogy a különböző tudományterületeket képviselő kutatók között párbeszédet kezdeményezzen és hosszútávon közös kutatásokat, tematikus konferenciákat szervezzen, valamint publikációs lehetőségeket keressen.

 

A kutatócsoport létrejöttének körülményei és háttere

Az Antrozoológiai kutatócsoport megteremtésének hátterében a DE GYGYK-n létrejött állatasszisztált képzés áll. A karon 2021-ben indult először Állatasszisztált pedagógiai fejlesztőtevékenység területen pedagógus-szakvizsgára felkészítő szakirányú továbbképzési szak, 2022-ben pedig az országban elsőként állatasszisztált segítő tevékenység koordinátor szakirányú továbbképzési szak jött létre. A nappali és levelező képzésben is megjelentek az állat és ember kapcsolat problémavilágához kapcsolódó kurzusok. A téma népszerűségét látva más karok hallgatói számára is elérhetővé tettük „A kutya - ember kapcsolat kulturális antropológiai megközelítése” című kurzusunkat. Kihasználva a szakképzések kapcsán kialakult szakmai potenciált, módunk nyílt speciálisan kialakított kurzusok létrehozására is, például a Debreceni Egyetem Pszichológiai Intézetben a „Kutyával asszisztált tevékenységek lehetőségei a pszichológusi munkában” című tárgy meghirdetésére. Az oktatás mellett fontosnak tartjuk a téma kutatását, ezért már a kezdetektől a hallgatók bevonásával vizsgáljuk napjaink kutyatartási szokásait.

Az egyetem más karain kapcsolatokat keresve gyorsan kiderült, hogy több tudományterület képviselői alkalmazzák munkájuk során az állatokkal segített módszereket, vagy látnak releváns vizsgálati terepet a kutya-ember kapcsolat vizsgálatában. A Debreceni Egyetem Klinikai Központ Gyermekrehabilitációs Központjában állatasszisztált terápiát alkalmaznak beszédzavarral, szorongással és viselkedészavarral küzdő gyermekeknél. A Pszichológiai Intézetben számos hallgató állatasszisztációval vagy állat-ember kapcsolattal foglalkozó kutatási témát választ. A Debreceni Egyetem Gazdaságtudományi Karán olyan életmód, sport és turisztikai jellegű kutatások folynak, amelyek kapcsolódnak a városi társállattartás vizsgálatához is. A BTK Angol-Amerikai Intézetében pedig a kutyatartás történeti és filmes reprezentációi szerepelnek a vizsgálati témák között. A közös fókuszú kutatói érdeklődés hívta életre 2022 tavaszán az antrozoológiai kutatócsoportot.

 

A kutatócsoport tagjai

Dr. Lovas Kiss Antal (kutatócsoport vezető) habilitált egyetemi docens

szervezeti egység: Debreceni Egyetem Gyermeknevelési és Gyógypedagógiai Kar, Társadalomtudományi Tanszék
Központi telefonszám: +36 52 229 433 / 5160
E-mail lovaskiss@ped.unideb.hu
cím: 4220 Hajdúböszörmény, Désány István utca 1-9.
Épület, emelet, szobaszám: GYGYK Főépület, földszint, 008 (oktatói szoba)
Kutatási terület: a kutyatartás társadalomtudományi vizsgálata;


 

Prof. Dr. Müller Anetta Éva egyetemi tanár

szervezeti egység: Debreceni Egyetem, Gazdaságtudományi Kar, Sportgazdasági és -menedzsment Intézet
Központi telefonszám: +36 52 508 444 / 88165
E-mail: muller.anetta@econ.unideb.hu
cím: 4032 Debrecen, Böszörményi út 138.
Épület, emelet, szobaszám: Teknős-Sportgazdasági-Menedzsment és Teniszközpont, 2. emelet, 206
Kutatási terület: a kutyás rekreációs programok szerepe és megjelenése az egészségmegőrzésben;

 

Dr. Csinády Adriána Krisztina egyetemi adjunktus

szervezeti egység: Debreceni Egyetem, Bölcsészettudományi Kar, Pszichológiai Intézet, Személyiség- és Klinikai Pszichológiai nem önálló Tanszék
Központi telefonszám:   +36 52 512 900 / 23043
E-mail: csinady.adriana@arts.unideb.hu
cím:. 4032 Debrecen, Dóczy József utca 2.
Épület: Pszichológia Intézet 2. emelet, 218Kutatási terület: az állatasszisztált foglalkozások és terápiák (AAA/AAT) mentális egészségre és a szociális jólétre gyakorolt hatásai;

 

Dr. Kondé Zoltánné Dr. Inántsy-Pap Judit egyetemi adjunktus

szervezeti egység: Debreceni Egyetem, Bölcsészettudományi Kar, Pszichológiai Intézet, Tanácsadás, Fejlődés- és Iskolapszichológiai nem önálló Tanszék
Központi telefonszám: +36 52 512-900/ 23048
E-mail: inantsy-pap.judit@arts.unideb.hu
cím:. 4032 Debrecen, Dóczy József utca 2.
Épület: Pszichológiai Intézet, 1. em. 106/2
Kutatási terület:
A kutya -társ választásának pszichológiai lehetőségei;

 

László Borbála óraadó, Harmadéves PhD hallgató a Debreceni Egyetem Irodalom- és Kultúratudományok Doktori Iskola angol irodalom- és kultúratudományi alprogramjában.

Szervezeti egység: Debreceni Egyetem, Bölcsészettudományi Kar, Angol-Amerikai Intézet, Brit Kultúra nem önálló Tanszék
Központi telefonszám: +36 52 512 900 / 22586
E-mail: brbala.laszlo@gmail.com
Cím: 4032 Debrecen, Egyetem tér 1.
Épület, emelet, szobaszám: Főépület (Egyetem téri Campus), 1. emelet, 104
Kutatási területei: az állat fogalmának kulturális konstrukciójának filozófiai, irodalmi, és művészettörténeti beágyazottságának vizsgálata; az állatok jogainak kérdésköre; az ember-kutya kapcsolat filmes nyomai és transzformációi fikciós és dokumentumfilmekben;

 

Molnár Anikó PhD hallgató

Szervezeti egység: Debreceni Egyetem, Gazdaságtudományi Kar, Sportgazdasági és -menedzsment Intézet
Központi telefonszám, mellék: +36 52 508 444 / 88165
E-mail: molnar.aniko@econ.unideb.hu
Cím: 4032 Debrecen Böszörményi út 138
Épület, emelet, szobaszám: Teknős-Sportgazdasági-Menedzsment és Teniszközpont, 2. emelet, 206

 

 

Pálinkás Réka PhD hallgató

Szervezeti egység: Debreceni Egyetem, Gazdaságtudományi Kar, Sportgazdasági és -menedzsment Intézet
E-mail: rekapalinkas9@gmail.com
Cím: 4032 Debrecen Böszörményi út 138
Épület, emelet, szobaszám: Teknős-Sportgazdasági-Menedzsment és Teniszközpont, 2. emelet, 206
Kutatási területe: a kutya- ember szabadidős kapcsolatának vizsgálata, A kutyasétáltatás mint fizikai aktivitás vizsgálata

 

 

Rendezvények

Kutatók éjszakája 2022

Mit kell tudni egy terápiás kutyának?” A Kutatók Éjszakája a Debreceni Egyetem Hajdúböszörményi Campusán

A Debreceni Egyetem Gyermeknevelési és Gyógypedagógiai Karán működő állatasszisztált képzésekhez kapcsolódik a Kutatók Éjszakáján 18 és 20 óra között megrendezésre kerülő programunk. A rendezvény látogatói többek között választ kaphatnak azokra a kérdésekre, hogy: mit tudnak a terápiás kutyák, amit a többi eb nem? Miért mehetnek be bárhová? Miért nem kell attól tartanunk, hogy egy terápiás kutya megharap valakit? A program során az AURA Segítő Kutya Alapítvány munkatársai már vizsgával rendelkező ebek segítségével mutatják be a terápiás kutyák vizsgakövetelményeit. Magyarországon világszínvonalú szabályozás gondoskodik arról, hogy csak szakmailag felkészült kutya és felvezető párosok végezhessenek állatasszisztációs munkát. A vizsga nem könnyű, az egyes feladatok a kutyák képességét és tudását egyaránt tesztelik. Ezeket a feladatokat ismerhetik meg az érdeklődők az este folyamán.  https://app.kutatokejszakaja.hu/esemenyek/debreceni-egyetem-1/mit-kell-tudni-egy-terapias-kutyanak

További információk a Facebook eseményben: https://fb.me/e/3Phcz5Icf

Állatok a modern társadalomban - interdiszciplináris megközelítések. Kerekasztal beszélgetés a Debreceni Egyetem BTK Pszichológiai intézetében.

Interdiszciplináris kerekasztal beszélgetés pszichológus, pszichiáter, kutyatréner, antropológus és sporttudományi szakemberekkel a társállatok szerepéről a mai modern világban, különös figyelmet fordítva az ember-állat kapcsolat egészségközpontú megközelítésére. Szó lesz a társállatok tartásának megváltozott társadalmi szemléletéről, a társállatok tartásának pozitív pszichés hatásairól, így például a mozgást és sportot, valamint a társas jóllétet facilitáló hatásáról, illetve arról, hogy a gyógyításba és az oktatásba hogyan illeszthetők az állat asszisztált terápiák (AAT) és az állatasszisztált foglalkozások (AAA) https://app.kutatokejszakaja.hu/esemenyek/debreceni-egyetem-1/allatok-a-modern-tarsadalomban-interdiszciplinaris-megkozelitesek

 

 

Konferenciák

Gondolatok a felelős kutyatartásról című online rendezvény
https://www.facebook.com/events/551139196348758

Az ember és állat kapcsolat perspektívái. Antrozoológiai konferencia
konferencia programja: https://www.facebook.com/photo?fbid=163436749683677&set=pcb.496996332286780

Absztraktkötet: https://docplayer.hu/231110839-Az-ember-allat-kapcsolat-perspektivai-antrozoologiai-konferencia.html

 

Legutóbbi frissítés: 2022. 12. 20. 10:07