Nappali tagozatra felvett hallgatók tájékoztatója

Köszöntjük karunk hallgatói között.

Az egyetemi tanulmányai megkezdéséhez szükséges tájékoztatót kérjük, alaposan olvassa el, a leírtak szerint járjon el, hogy zökkenőmentesen kezdhesse meg egyetemi éveit.

1. Hálózati azonosító (eduID) készítése a HAK által e-mailben küldött Neptun kód segítségével https://portal.unideb.hu/hu

2. A hálózati azonosító és a hozzá megadott jelszó segítségével lépjen be a Neptun tanulmányi rendszerbe a http://neptun.unideb.hu címen, majd a  hiányzó adatait 2023. augusztus 10-ig pótolnia kell a “Saját adatok / Személyes adatok / Adatmódosítás menűpontban (adóazonosító jel, TAJ szám, számlaszám, lakcímek,..).

3. Unipass kártya igénylése (http://unipass.hu). Minden egyetemi hallgatónak egyetemi kártyát kell igényelnie.

4. Szabályzatok áttanulmányozása: Tanulmányi és Vizsgaszabályzat (TVSz), Térítési és juttatási szabályzat (https://unideb.hu/szabalyzatok)

5. Tantervek. Nyomtassa ki a honlapunkon található a szakjának megfelelő legfrissebb mintatantervet és előfeltétel rendszert, használja és őrizze meg a tanulmányi ideje alatt. (https://gygyk.unideb.hu/document_storage)

6. Tanévnyitó.  Az idei Tanévnyitó ünnepi szenátusi ülés 2023. szeptember 3-án, vasárnap a Nagyerdei Stadionban lesz. Az ünnepségen való részvétel minden első éves hallgató számára kötelező. A pontos kezdési dátumról Neptun-üzenetet fognak kapni.

7. Beiratkozás. A Gólyatáborban résztvevő hallgatók beiratkozása a tábori program szerint szervezett lesz. A táborba vigye magával a beiratkozáshoz szükséges iratokat, dokumentumokat. Aki nem vesz részt a Gólyatáborban, a következő időpontokban iratkozhat be a kar Tanulmányi Osztályán: 2023 augusztus 22-én és 23-án  9-11 és 13-15 óráig.

A beiratkozásra hozza magával:

 • a felvételről szóló értesítést
 • személyi igazolványát
 • érettségi bizonyítványát és egy másolatot róla
 • ha van főiskolai/egyetemi oklevelét és egy másolatot róla
 • ha tanulmányi pontot is számítottak a felvételi eljárásban, évvégi bizonyítványát és egy másolatot róla
 • ha van nyelvvizsga bizonyítványát és egy másolatot róla
 • felvételi többletpontot érő bizonyítványát/dokumentumát és egy másolatot róla
 • csecsemő- és kisgyermeknevelő vagy óvodapedagógus szakra felvétel  esetén a sikeres alkalmassági vizsgáját igazoló dokumentumot
 • bankszámlaszámát
 • TAJ számát
 • Adóazonosítóját

Beiratkozáskor ellenőrizendő, pontosítandó/kiegészítendő és aláírandó a helyszínen: iratkozási lap/nyilatkozat (TVSz. 3 § (2), Adóazonosító és TAJ szám, bankszámlaszám, mobil-szám, e-mail, ideiglenes lakcím,..), képzési szerződés (önköltség esetén) adatai.

Nyomatékosan felhívjuk a figyelmét arra, hogy az egyetem külső intézmények felé előírt adatszolgáltatási és tájékoztatási kötelezettségei miatt adó és TAJ és bankszámlaszám nélkül nem tudjuk a beiratkozást biztosítani.

A személyes beiratkozás utáni napokban a tanulmányi előadója aktívra állítja 2023/24-es tanév 1. félévét a Neptunban. (A 2. félévben ezt már a hallgató magának állítja be.)

8. Csecsemő. és kisgyermeknevelő és óvodapedagógus szakra felvett hallgatóknak az egyéni gyakorlat megkezdése előtt rendelkezniük kell  egészségügyi kiskönyvvel és ahhoz szükséges orvosi leletekkel. A dokumentum kiállításához a következőkre van szükség: mellkas röntgen vagy tüdőszűrő lelet, bőrgyógyászati szűrővizsgálat, széklettenyésztés, vérvétel Lues szerológia/vérbaj vizsgálatra.  

Az egészségügyi kiskönyvet az üzemorvos, foglalkozás-egészségügyi szakorvos érvényesíti.  

  Az  érvényes egészségügyi kiskönyv bemutatása a gyakorlat megkezdésének a feltétele. Az egyéni gyakorlatát  csak az a hallgató kezdheti meg, aki rendelkezik az érvényes egészségügyi kiskönyvvel, amit a gyakorlatvezető mentornak, és a fogadó intézmény vezetőjének be kell mutatnia.

Határidő: 2023 szeptember 13. 

9. Tanévbeosztás. A honlapon elérhető a kar félévrendje. Kérjük a határidők betartását. https://gygyk.unideb.hu/tanevbeosztas Hallgatóknak menü, Oktatás almenü

10. Tantárgyfelvétel. A Neptunba belépve Tárgyak/Tárgyfelvétel menüben kell felvenni a mintatanterv I. félévi tárgyait, majd a Tanulmányok/Órarend menüben nézheti meg a féléves órarendjét. Tárgyfelvétel után kérjük, hogy a felvett tárgyait ellenőrizze le!

11. Munkavédelem. A Debreceni Egyetemen a hallgatónak tanulmányai során kötelező tűz és munkavédelmi oktatáson online részt kell venni. A tantárgyfelvétel idején fel kell venni és teljesíteni a tárgyat.

http://munkavedelem.unideb.hu/1_eves.htm

12. Oktatás. Első tanítási nap: 2023. szeptember 11.

Legutóbbi frissítés: 2023. 07. 31. 09:41