Kari Tanács

A kar vezető testülete a Kari Tanács (a továbbiakban Tanács). A Tanács véleményt nyilvánít, javaslatot tesz mindazokban az ügyekben, melyek a kart érintik. A Tanács az egyetemi szervezeti és működési szabályzatban meghatározott döntési, véleményezési és javaslattevő jogkörén túl jogosult állásfoglalásra bármely, a kart érintő, azzal összefüggő ügyben.

A Kari Tanács határozatai

Török Ádám

Török Ádám
elnök
Szervezeti egység
Debreceni Egyetem, Hallgatói és Doktorandusz Képviselet, DE Hallgatói Önkormányzat (DEHÖK), Gyermeknevelési és Gyógypedagógiai Kar HÖK
Központi telefonszám
Cím
4220 Hajdúböszörmény, Désány István utca 1-9.

Nagy Péter

Gaál Nóra Andrea

Szerdahelyi Fanni

Rák Vivien

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Legutóbbi frissítés: 2022. 11. 16. 14:26