GYAKORLATI VIZSGAKÖVETELMÉNYEK ROMA/CIGÁNY NEMZETISÉGI SZAKIRÁNY, ROMA/CIGÁNY KULTÚRA- ÉS TÁRSADALOMISMERET VIZSGAELEM

GYAKORLATI VIZSGAKÖVETELMÉNYEK ROMA/CIGÁNY NEMZETISÉGI SZAKIRÁNY, ROMA/CIGÁNY KULTÚRA- ÉS TÁRSADALOMISMERET VIZSGAELEM

Célja: a hallgatójelölt rendelkezzen a roma/cigány kultúra és társadalomismeret területén alapvető tájékozottsággal, tárgyszerű ismeretekkel 

Feladat: tájékozódó felvételi beszélgetés az előre megadott szakirodalom és tematika alapján. A beszélgetés tárgya a hallgatójelölt konkrét tárgyismeretének feltérképezése, elhivatottságának megítélése a témára vonatkozó nyílt kérdések segítségével. A beszélgetés tematikája és szakirodalma a Kar honlapján (gygyk.unideb.hu), a felvételizők alpont alatt található.

A roma/cigány kultúra- és társadalomismeret alkalmassági vizsgarész témakörei: 

1, Kárpát-medencei roma/cigány közösségek nyelvei, nyelvjárásai 

2, Kárpát-medencei roma/cigány közösségek történelme a bevándorlástól a 19. század végéig.

3, Kárpát-medencei roma/cigány közösségek történelme a 20. században.

4. Kárpát-medencei roma/cigány közösségek történelme a rendszerváltástól napjainkig.

5, Kárpát-medencei roma/cigány közösségek néprajzi öröksége 

6, A mai magyarországi roma társadalom fő történeti csoportjai: romungrók, oláh cigányok, beások

7, A mai magyarországi roma társadalom kultúrájának főbb jellemzői

8, A roma társadalom beilleszkedésének fő kihívásai: oktatás, foglalkoztatás

Ajánlott irodalom:

Fábiánné Andrónyi Katalin (szerk.): Romológiai ismeretek. https://btk.ppke.hu/uploads/articles/288257/file/romologia.pdf

Ligeti György: Cigány népismereti tankönyv 7-12. osztályosok számára. Konsept-H, Budapest, ISBN: 9639362158

Elbírálás szempontjai: a hallgatójelölt tájékozottságának minősítése a kiadott szakirodalomra vonatkozó tárgyszerű ismeretek elbírálása alapján történik. 

 

Legutóbbi frissítés: 2023. 02. 15. 11:09