GYGYK HÖK

A Debreceni Egyetemen, hasonlóan az ország összes felsőoktatási intézményéhez, a felsőoktatási törvény rendelkezéseinek megfelelően működik a hallgatói önkormányzat (HÖK). A törvény erejénél fogva a HÖK tagja minden hallgató, függetlenül attól, hogy tanulmányait milyen képzési formában folytatja. Ez azt jelenti, hogy akár levelezős, nappalis, akár államilag finanszírozott vagy költségtérítéses hallgatóként tanulsz, az egyetem hallgatójaként Te is tagja lehetsz a HÖK-nek.

A Debreceni Egyetem Hallgatói Önkormányzata (DEHÖK) alapszabályának megfelelően a HÖK képviselőit, illetve tisztségviselőit általános és titkos választásokon a hallgatók választják meg, a választás során mindenki választó és választható. Nálunk Debrecenben a HÖK kétszintű szervezet. Az Egyetemi Hallgatói Önkormányzat mellett és annak részeként működnek a kari HÖK-ök, amelyek kari szinten képviselik a hallgatókat, képviselőiket delegálják a kari tanácsokba, bizottságokba és a DEHÖK küldöttgyűlésébe.

Az Egyetemi Hallgatói Önkormányzat a napi, hirtelen megjelenő feladatokra gyorsan és hatékonyan reagálni képes operatív vezetést is működtet. Az előbbinek, tehát az arányos képviseletnek a színtere az EHÖK küldöttgyűlése, melyben a kari HÖK-öknek létszámarányos a képviselete.

A küldöttgyűlés két ülése között a legfontosabb kérdésekben a DEHÖK elnöksége dönt, melynek tagjai az EHÖK elnöke és alelnökei mellett a 14 kari HÖK-elnök. A DEHÖK feladata összefogni a kari HÖK-ök működését, koordinálni tevékenységüket, az elnökségi üléseken kialakított konszenzusos álláspontot képviselni a Szenátusban, az egyetemi bizottságokban és a rektori vezetésben. Erre kiváló lehetőséget biztosít, hogy az eddigi fegyelmezett és konstruktív munka elismeréseként a DEHÖK elnöke 2007 júliusától a rektori vezetés tagja.

A Hallgatói Önkormányzat kari szintű szervezeti egysége a Kari Hallgatói Önkormányzat. Az angol nyelvű képzést is folytató karok esetében az angol nyelven tanuló külföldi hallgatók kari HÖK-ön belül működő szervezeti egysége a Kari Részönkormányzat.

 

01

 

A DE GYGYK HÖK legfontosabb rendezvényei

 • Őszi félév:
  • Gólyatábor
  • Őszi Pub Tour
  • Halloween hét
  • Gólyabál
  • Mikulás hét
 • Tavaszi félév:
  • Végzősbál
  • Tavaszi Pub Tour
  • Amerikai jellegű Grill Party
  • GYGYK hét
Legutóbbi frissítés: 2023. 11. 28. 08:30