Gyermeknevelési Tanszék

Fogadóórák 2023/2024 tanév - II. félév

A tanszék dolgozói

Publikációk: mtmt

 

Publikációk: mtmt

 

Publikációk: mtmt

 

Publikációk: mtmt

 

Publikációk: mtmt

 

Publikációk: mtmt

 

A Gyermeknevelési Tanszék múltjának rövid áttekintése

A Tanszék jogelődje: 1971-1974-ig a Nyíregyházi Tanárképző Főiskola hajdúböszörményi tagozatának szervezeti egységeként működött.
Önálló 1974-2000-ig: Neveléstudományi Tanszék néven. 2000-től jelenig Gyermeknevelési Tanszék néven működik.

Tanszékvezetők

 • 1971 – 1988 Dr. Kovács György kandidátus, intézetalapító igazgató az Óvodapedagógia és a Játékpedagógia hazai megalapítója, a Játék Fórum elindítója
 • 1988 – 2008 Kövér Sándorné dr. főiskolai tanár, tanszékvezető főigazgató a vezető óvodapedagógus szakirányú továbbképzési szak megalapítója és működtetője

Tevékenységek

A Tanszék oktatói három szakon képeznek hallgatókat:

 • óvodapedagógus
 • szociálpedagógia
 • andragógia szakokon nappali és levelező tagozaton.

Ugyanakkor jelentős szerepet vállalnak a szakdolgozatok konzultálásában

 • szakirányú továbbképzésekben
 • a vezető óvodapedagógus szakirányú továbbképzési szak megalapításában és működtetésében Kövér Sándorné dr. szakvezető irányításával
 • a hallgatók szabadidős tevékenységeinek szervezésében
 • a Tudományos Diákköri munka patronálásában
 • a gyakorló óvodapedagógusok országos továbbképzésében, konferenciák szervezésében és programjaiban
 • a felsőoktatás korszerűsítésére irányuló projekt kidolgozásában (kompetencialapú pedagógusképzés HEFOP3.3.2.)
 • alternatív óvodai nevelési program készítésében (Lépésről – Lépésre Program, Vidámság Háza program)
 • a tantervi korszerűsítésben
 • közreműködtek nemzetközi projektekben (Leonardo II., Erasmus)
 • az országos és nemzetközi Játékpedagógiai Fórum hagyományainak folytatásában

Oktatott tantárgyak

 • Általános pedagógiai, alapozó, törzstárgyak

Közreműködnek

 • szakmai modulok elméleti és gyakorlati trágyaiban
 • speciális pedagógiai modulok tárgyaiban
 • óvodapedagógusok és szociálpedagógusok gyakorlati képzésében
 • Humán erőforrás-fejlesztés
 • Jelenleg a fiatal tanszéki oktatók közül 3 fő rendelkezik PhD minősítéssel, 4 fő PhD hallgató. A korábban kidolgozott BA tantervben több olyan korszerű, a társadalmi, területi igényeket figyelembe vevő tantárgy oktatására kerül sor folyamatosan, amelyek egy-egy új területre történő felkészülést, tanagyag kidolgozást tesznek szükségessé (multikulturális – interkulturális nevelés, differenciáló pedagógia, integráció, korszerű tanuláselméletek, és tanításmódszerek, pedagógiai alternatívák, kompetenciafejlesztő tréningek)

Kapcsolattartás a szakmai élet gyakorlatával

Az utolsó éves hallgatók zárófoglalkozásain, a mentorok továbbképzésein, az egész országra kiterjedő előadássorozatok keretében oktatóink élő kapcsolatot tartanak a gyakorlattal. Az aktuális szakmai problémákról közvetlenül és rendszeresen tájékozódnak, ezeket kutatási programjaikba beépítik.

A tanszék tervei

A tanszéki kutatások prioritásainak meghatározását követően a team munka kiszélesítése az egyetem karainak és a területi intézményekkel (óvodák, bölcsődék) való együttműködés fokozásával.

Kiemelt kutatási témák

 • Kompetencia alapú képzés elméleti, gyakorlati és módszertani kérdései
 • A XXI. századi kisgyermekkor jellemzői széles vertikumú témakör
 • A HEFOP 3.3.2. pályázat szakmai eredményeinek beépítése a kompetencialapú képzésbe szakjainkon
 • Segédjegyzetekkel a hallgatók önálló tanulásának segítése
 • A HEFOP oktatói és hallgatói kézikönyveinek alkalmazása az interaktív és kooperatív tanulási folyamatokban
 • Pályázati aktivitás folytatása
 • Konferencián való részvétel és publikációs motiválása

 

Legutóbbi frissítés: 2024. 04. 03. 13:58