AntRom filmműhely - Nyitólap

Az AntRom filmműhelyben készült alkotások elsődleges célja, hogy a felsőoktatásban folyó különböző képzéseket segítve a magyarországi roma társadalom általános helyzetével, beilleszkedési folyamataival, az együttélési viszonyokkal kapcsolatos alapvető ismereteket közvetítsen. Tapasztalataink szerint a hazai felsőoktatásban a kisebbségi roma közösségek szociokulturális sajátosságaira vonatkozó ismeretátadás nem kap kellő hangsúlyt annak ellenére, hogy az értelmiségi pályára készülő szakemberek többsége a közismert demográfiai tendenciákból következően egyre nagyobb valószínűséggel kerül majd aktív kapcsolatba roma származású emberekkel. A pedagógiai, egészségügyi vagy szociális szakemberek tevékenységterületei szinte szükségszerűen feltételezik azoknak az előzetes gyakorlati értékű romológiai-társadalomtudományi ismereteknek legalább alapfokon történő elsajátítását, amely munkájuk hatékony végzéséhez nélkülözhetetlen.

A mai magyarországi roma társadalom jellemzőire és általában az együttélési viszonyokra vonatkozó ismeretek tapasztalataink szerint nem csak a felsőoktatásban tanulók, de a szélesebb értelemben vett közvélemény nagy átlagát tekintve is hiányosak. Az AntRom filmek a készítők elképzelése szerint éppen ezért részben ismeretterjesztő szándékkal jönnek létre.

Mindkét funkció teljesülését szem előtt tartva fontos célnak tekintjük, hogy a kisebbségi és a többségi közösségek kapcsolatainak javulását, a kölcsönös megértést és a megértésre késztettséget ösztönözzük, ami össztársadalmi érdek. Reményeink szerint az együttélési viszonyok javításához a különböző földrajzi színterek viszonyaiba és elsősorban a lokális kisközösségek perspektíváján keresztül bepillantást nyújtó alkotások tevőlegesen hozzájárulhatnak azzal, hogy a társadalmi helyzetek reális ábrázolására és a kevésbé exponált jó példák és jó gyakorlatok felmutatására fókuszálnak.

Az AntRom filmműhelyben tevékeny szakemberek tisztában vannak azzal, hogy a kitűzött cél, a magyar-roma együttélés bármilyen csekély léptékű pozitív irányú előmozdítása is olyan volumenű feladat, ami óvatosságra int. Az előítéletektől, a mindennapi normatív rutintól, a sokszor kölcsönösen negatív tapasztalatoktól súlyosan terhelt és gyakran a politikai-ideológiai csatározások áldozatává váló együttélési kapcsolatviszonyok bármilyen választott perspektívából történő ábrázolása és értelmezése már önmagában vitákat gerjeszt. Ennek ellenére hiszünk abban, hogy a filmműhely alkotótevékenységének eredményeit bemutató törekvésünk pozitív fogadtatásra talál és mind az oktatásban mind az ismeretterjesztésben érdeklődésre tarthat számot.

Legutóbbi frissítés: 2024. 02. 20. 13:56