Csecsemő- és kisgyermeknevelő szak

Az alapképzési szak képzési célja és a szakmai kompetenciák

A képzés célja csecsemő- és kisgyermeknevelők képzése, akik tudásukat, képességeiket és attitűdjeiket tekintve alkalmasak a három év alatti gyermekek testi és pszichés szükségleteinek kielégítésére, nevelésére, fejlődésének segítésére. Átlátják a kisgyermeknevelés rendszerét, képesek a bölcsődében és más, a három év alatti korosztályt nevelő intézményben a kisgyermeknevelői feladatokat a szakmai kompetenciájuk alapján elvárható autonómiával és felelősséggel ellátni. Képesek a szakmai innovációra, a társadalmi szerepvállalásra, a folyamatos megújulásra és fejlődésre. Felkészültek tanulmányaik mesterképzésben történő folytatására.
 

csecsemő- és kisgyermeknevelő szak

Ki a csecsemő- és kisgyermeknevelő?

Olyan pedagógiai szakember, aki fejlesztési és nevelési módszerek alkalmazásával a csecsemő kortól a 3 (legfeljebb 5) éves korig terjedő életszakaszban ellátásra szoruló csecsemők és kisgyermekek gondozását és fejlesztését képes ellátni. Komplex gondozási, pedagógiai, pszichológiai, egészségügyi ismeretek birtokában segíti a korosztály egészséges testi, érzelmi, kapcsolati és beszédkészségének, illetve értelmi képességeinek a fejlődését, szocializációját, valamint támogatja a kisgyermekes családok nevelési tevékenységét. Alkalmas gondozói, nevelői, közvetítői, képviselői és tanácsadói feladatok elvégzésére.

Miért érdemes a DE-GYGYK Csecsemő- és kisgyermeknevelő szakán tanulni?

A pedagógusképzési terület legújabb szakjaként olyan intézmény nevelői, pedagógiai képzését oldja meg, ahol korábban csak középfokú végzettséggel dolgoztak. A koragyermekkori nevelés és fejlesztés jelentősége egyre erőteljesebb társadalmi és képzési támogatást kap. A képzés eredményeként kapott oklevél tehát a 0-3 éves korosztály nevelésre létrehozott intézményekben történő foglalkoztatásra jogosít fel, egyben megteremtve a lehetőségét a későbbi vezetői feladatok ellátásának is.

A jelentkező hallgatóknak alkalmassági vizsgán kell résztvenniünk.
Az alkalmassági vizsga részletei

 

Továbbtanulási lehetőségek a debreceni egyetemen, az alapszakon megszerzett diploma után

 • A Gyermeknevelési és Gyógypedagógiai Kar gyermekkúltúra mesterképzésén

Az intézményhez, a karhoz, a diplomához a munkaerő piac által is elismert értékek sorolhatók

Hagyományokra épülő, magas színvonalú képzés
Felkészült oktatók és gyakorlatvezetők
Hallgatóbarát oktatásszervezés
Magas gyakorlati idő
Folyamatos képzésfejlesztés
Dinamikusan fejlődő infrastruktúra

Korszerű tanulóterek

Egy kivételes szervezeti egységben: egymás közvetlen közelében az oktatás, a gyakorlóhely, a látogatók igényeit kielégítő könyvtár, könyvellátó, a korszerű kollégium, étkezési lehetőségek

Ösztönző környezet

Bensőséges, segítőkész tanár-hallgató kapcsolat
Színes szabadidő program, élénk hallgatói élet
Igényes, üdítő, tiszta környezet.

Mit tanulnak a csecsemő és kisgyermeknevelő szakos hallgatók?

Általános szakterületi ismeretek:

 • A 0-5 éves korosztályra és a családra vonatkozó pedagógiai, életvezetési ismeretek
 • Főbb nevelési terültek és módszerei: beszéd- és játéktevékenység, ének-zene, mozgásos és alkotótevékenységek, mese,vers, báb. Ezek fejlesztési és pedagógiai diagnosztikai lehetőségei
 • Kommunikáció elmélete és gyakorlati kérdései
 • A családra, családi szerepekre és a családdal kapcsolattartásra vonatkozó ismeretek
 • Társadalmi, szociálpolitikai és gyermekvédelmi alapismeretek
 • Gondozási és egészségügyi ismeretek: gyermekgyógyászat, alkalmazott gyógyszertan, ápolás- és táplálkozástan, alvás, pihenés, higiéné

Differenciált ismeretek:

 • A korai fejlesztés módszerei, a spontán érés támogatása
 • Környezeti hátrányok kiegyenlítése
 • Sajátos nevelési igényű gyermekek körében a gyógypedagógus által irányított speciális korai fejlesztés segítése
 • A 0-3 éves korú gyerekeket nevelő családok és gyermekeket várók felkészítése a kisgyermeknevelésre. Az egyéni és csoportos tanácsadás módszereinek gyakorlása, szülőcsoportok foglalkozásainak vezetése

Hol lehet elhelyezkedni ezzel a végzettséggel és szakképzettséggel?

 • Bölcsődei napközbeni kisgyermekellátás (bölcsőde, családi bölcsőde, mini bölcsőde, munkahelyi bölcsőde)
 • Családok átmeneti otthona
 • Gyermekek átmeneti otthona
 • Speciális gyermekotthon
 • Lakásotthon
 • Gyermekotthon
 • Házi gyermeknevelői feladatok ellátása
 • Óvoda (ahol bölcsődei csoport működik vagy a 3 éven aluli gyermek integrált nevelése)
 
Legutóbbi frissítés: 2024. 03. 08. 08:29