Angol szakmai műhely

Szakszótár

Szótári adatbázisunk három fontos szómező (gyógypedagógia, szociálpedagógia és kora gyerekkor) minél teljesebb bemutatására törekszik. Az első fül a gyógypedagógia területéhez kapcsolódik, a második a szociálpedagógiához. A harmadik fül az óvodapedagógia, a negyedik a csecsemőgondozás és kisgyermeknevelés szókincsét öleli fel. Az ötödik fül a kora gyerekkor együttes szókincsét tartalmazza.

Az adatbázisunk legfőbb feladata, hogy a hallgatót, a kutatót és az oktatót segítse az angol nyelvű szakirodalom feldolgozásában. A szótár összeállítása során feltételeztük, hogy a felhasználó B2 szintű (középfokú) angol nyelvtudással rendelkezik.

Az egymás mellett levő fülek célzott, gyors és könnyű keresést tesznek lehetővé. A három terület között jelentős az átfedés, így, ha az egyik fülön nem található meg a keresett szó vagy kifejezés, a felhasználó azonnal próbálkozhat másik fülön. Az adatbázisban angol és magyar kifejezésekre is lehet keresni, és tervezzük a német nyelvi kiegészítést is.

Az adatbázisunkban külön sorban szerepel az alapszó és a képzett alakja, például inconsistent ’következetlen’ és inconsistency ’következetlenség’. Mivel pedagógiai, szociálpedagógiai és gyógypedagógiai szakkifejezések szótárát kívántuk megszerkeszteni, az adatbázisba főnévi, igei és melléknévi szófajú adatokat emeltünk be. A felhasználóbarát szótár jegyében feltüntetjük az alapszó ellentétét is, pl. direct ’közvetlen’ és indirect ’közvetett’; identifiable ’azonosítható’ és unidentifiable ’azonosíthatatlan’.

Reméljük, munkánkat a szakdolgozatukat író hallgatók mellett, a téma oktatói és kutatói is hasznosnak találják. A szótárral kapcsolatos megjegyzéseiket, javító szándékú ötleteiket, javaslataikat örömmel vesszük a nemesm@ped.unideb.hu címre.

dr. Nemes Magdolna és Jenei Tamás

Hajdúböszörmény, 2021. december

SzótárTanulmányok/tananyagok/cikkek

Böszörménytől az Európai Parlamentig

Rudy Dallos- Kötődöm Magyarországhoz

Tacos és rakott krumpli beszélgetés Sebastian Luis Castilloval

Ifj. Mádi Sándor - Egyetem, érettségi, Eurovízió

Kosárlabdával a kézben - a Katica csoporttól New Yorkig

Aki nem akart turista lenni Budapesten – beszélgetés Sanna Manner finn nyelvtanárral

Anna Tarvainen - A nyelvtudás ablak a világra – beszélgetés Rejtő Jenő finn fordítójával

Tania Marshall - Az autista tanulók kétszeres eséllyel érintettek az iskolai zaklatásban – Mit tehetnek a tanárok?

Diszgráfia: amikor az írás fáj

Legutóbbi frissítés: 2023. 08. 17. 11:29