Nemzeti Felsőoktatási Ösztöndíj

Nemzeti Felsőoktatási Ösztöndíj

Nemzeti felsőoktatási ösztöndíjra azok a nappali tagozatos alap- vagy mesterképzésben, illetve osztatlan képzésben részt vevő hallgatók pályázhatnak, akik adott vagy korábbi tanulmányaik során legalább két félévre bejelentkeztek és legalább 55 kreditet megszereztek a két utolsó aktív félévben azon a szakon/keresztfélévben végző hallgatók esetében szakokon, amelynek eredményei alapján a pályázatukat benyújtották.

A pályázat további feltételei: Nemzeti felsőoktatási ösztöndíjban a kiemelkedő tanulmányi eredményű és szakmai területen kimagasló munkát végző hallgatók részesülhetnek.

A pályázat intézményi elbírálásának rendjét és feltételeit az egyetem hallgatói térítési és juttatási szabályzata tartalmazza. Az egyetem biztosítja a pályázó hallgatók egyenlő elbírálásának rendjét. Az intézmény köteles vizsgálni a pályázó hallgató jogosultságát az ösztöndíj folyósításának időtartamára is (amely lehet féléves is, például páratlan tanulmányi félévben végződő tanulmányok esetén).

A pályázó hallgatók teljesítményét pontozási rendszerben kell értékelni a kar által meghatározott feltételekkel. Pontozni csak a kari pályázati lapra beírt, mellékelt dokumentumokkal (illetve azok másolataival) alátámasztott eredményeket lehet. A pályázatok rangsorolása karonként, a pályázók összpontszáma alapján történik.

A nemzeti felsőoktatási ösztöndíjat – az egyetem által javasolt rangsor alapján – az oktatásért felelős miniszter személyre szólóan adományozza. A nemzeti felsőoktatási ösztöndíj folyósítása a pályázást követő tanévet meghaladóan nem ütemezhető át! A nemzeti felsőoktatási ösztöndíj havi összegét az Nftv. határozza meg.

A nemzeti felsőoktatási ösztöndíj egy tanév időtartamára (10 hónapra) adható. Amennyiben a hallgató – a képzési időnek megfelelően – páratlan tanulmányi félévben végződően (őszi félévében) fejezi be tanulmányait, akkor az ösztöndíjra továbbra is jogosult abban az esetben, ha tanulmányait a következő félévben (tavaszi félévében) folytatja. A nemzeti felsőoktatási ösztöndíjban részesülő hallgató nem zárható ki a tanulmányi ösztöndíj támogatásból.

A pályázatokat az oktatásért felelős miniszternek címezve, az illetékes kar vezetőjéhez kell benyújtani a kar vezetője által meghatározott formában és határidőre. Az intézmény megkerülésével beküldött egyéni pályázatok nem bírálhatók el.

Legutóbbi frissítés: 2023. 12. 04. 14:41