Nemzeti Felsőoktatási Ösztöndíj

Kormányrendeletben foglaltak szerint a 2023/2024 tanévre a kiemelkedő tanulmányi eredményű és szakmai téren kimagasló teljesítményt nyújtó hallgatók részére pályázatot hirdet Nemzeti Felsőoktatási Ösztöndíj elnyerésére.

A Debreceni Egyetem a nemzeti felsőoktatásról szóló 2011. évi CCIV. törvény (továbbiakban: Nftv.) 64. § (5) bekezdése, valamint a felsőoktatási hallgatók juttatásairól szóló 51/2007. (III. 26.) Kormányrendeletben foglaltak szerint a 2023/2024 tanévre a kiemelkedő tanulmányi eredményű és szakmai téren kimagasló teljesítményt nyújtó hallgatók részére pályázatot hirdet Nemzeti Felsőoktatási Ösztöndíj elnyerésére. 

Az ösztöndíjra pályázhatnak azok a teljes idejű (nappali képzés) alapképzésben, mesterképzésben, illetve osztatlan képzésben résztvevő hallgatók, akik jelenlegi vagy korábbi tanulmányai során legalább két félévre bejelentkeztek és legalább 55 kreditet megszereztek a két utolsó aktív félévben azon a szakon, illetve keresztfélévben végző hallgatók esetében szakokon, amely(ek)nek eredményei alapján a pályázatukat benyújtották. 

Az ösztöndíj havi összege az Nftv. 114/D. § (1) bek. c) pontja alapján 40.000 Ft. 

Az ösztöndíj egy tanév tartamára (10 hónapra) adható. 

Az ösztöndíjban részesülő hallgató nem zárható ki a tanulmányi ösztöndíj támogatásból. 

A pályázatokat a GYGYK honlapján található Dokumentumtár - Nyomtatványok, bizonylatok fülön található 

Nemzeti Felsőoktatási Ösztöndíj pályázati űrlapon kell benyújtani a felsőoktatásért felelős miniszternek címezve (Hankó Balázs), de Dr. Gortka-Rákó Erzsébet dékán asszony részére. Az űrlaphoz csatolni kell a pontot adó dokumentumok másolatát.

A benyújtási határidő: 2023. június 30.

Legutóbbi frissítés: 2023. 05. 18. 15:15