Felvételi információk

Mesterképzésben meghírdetett szak

Képzési szint Munkarend Fin. forma Meghírdetett képzés Önköltség Képz. idő (félév)
M L A Szociálpedagógia támogatott 4
M L K Szociálpedagógia 300 000 4

 

 

 

A képzésre bekerülés feltételei 

  • szociálpedagógia BA
  • szociális munka BA
  • szociálpedagógia főiskolai szak
  • általános szociális munka szak képzettséggel való rendelkezés

Továbbá

valamennyi főiskolai, egyetemi, BA vagy MA szintű képzettség, amelynek megszerzése során a hallgatók összességében legalább 25 kreditszámban tanultak a pedagógia, a pszichológiai, a szociológia és egyéb társadalomtudományi területekhez tartozó tantárgyakat. Azon képezettségek esetében, melyeket a hallgatók a kreditrendszer kialakítása előtt szereztek, a tanulmányok kreditértékéről a Kreditátviteli Bizottság dönt.

Nem szociális alapképzettségűek kreditpótlása

Az MA szak elvégzéséhez nem szociális alapdiplomával rendelkezők esetében a meglévő legalább 25 krediten túl, legfeljebb további 25 kreditet kell teljesíteni előképzettségi követelményként a következő megoszlásban:

- pszichológiai témakörökből legalább 14 kredit;
- pedagógiai témakörökből legalább 14 kredit;

  • szociológia témakörökből legalább 12 kredit;
  • egyéb társadalomtudományi tárgyak ismeretkörökből legalább 10 kredit. A nem szociális alapdiplomával rendelkezők esetében a 10 kreditet kötelezően szociálpedagógia, szociális munka, társadalom- és szociálpolitika, továbbá szociális szakmai gyakorlat tanegységekből kell a képzés első két félévében teljesíteni.

A krediteket a mesterképzéssel egyidejűleg, azzal párhuzamosan kell megszerezni, a kreditpótlás a képzési időt nem növeli.
A nyomtatványt a csatolt dokumentumokkal együtt 2021. március 1-ig kérjük postán megküldeni (cím: DE-GYGYK -Tanulmányi Osztály
4220 Hajdúböszörmény, Désány István u. 1- 9.)

Felvételi pontok számítása

Általános szabályok
A jelentkezés benyújtása előtt a jelentkező mindenképpen tanulmányozza a 3. sz. táblázatot, amelyben megtalálható, hogy az adott mesterképzésre való jelentkezéshez milyen alapképzésben szerzett oklevél szükséges. Ha ez alapján nem rendelkezik teljes kreditértékű oklevéllel, úgy a megjelölt felsőoktatási intézménynél ún. előzetes kreditelismerési eljárást kell kezdeményeznie. Ennek eredményessége esetén az erről szóló kreditelismerési határozatot a felvételi eljárás során legkésőbb 2021. március 1-ig kell benyújtani. A további tudnivalók megtalálhatók az Előzményként elfogadott szakok, kreditelismerés c. fejezetben.

Mesterképzésben legfeljebb 100 pont szerezhető, mely tartalmazza a többletpontokat is. Azon jelentkezők, akik esélyegyenlőség jogcímen többletpontra jogosultak, azok számára jogcímenként külön-külön kell meghatározni a maximálisan kapható pontokat, és az összes jogcímet figyelembe véve – az esélyegyenlőségben részesítendők többletpontja – nem lehet több 10 pontnál, és nem lehet kevesebb 1 pontnál.

Intézményi szabályok

A felvételi pontokat a felvételi elbeszélgetés (max. 40 pont), az oklevél minősítése alapján számított (max. 50 pont) és a többletpontok összege adja. 

Legutóbbi frissítés: 2022. 08. 11. 14:49