Felvételi információk

Azt elektronikus jelentkezés és a dokumentumok elektronikus feltöltésének ideje: 2018. november 15-ig a https://www.felvi.hu oldalon

Mesterképzésben meghírdetett szak

Képzési szint Munkarend Fin. forma Meghírdetett képzés Önköltség Képz. idő (félév)
M L A Szociálpedagógia támogatott 4
M L K Szociálpedagógia 300 000 4
 
A képzésre bekerülés feltételei

szociálpedagógia BA
szociális munka BA

szociálpedagógia főiskolai szak
általános szociális munka szak képzettséggel való rendelkezés

Továbbá:

valamennyi főiskolai, egyetemi, BA vagy MA szintű képzettség, amelynek megszerzése során a hallgatók összességében legalább 25 kreditszámban tanultak a pedagógia, a pszichológiai, a szociológia és egyéb társadalomtudományi területekhez tartozó tantárgyakat. Azon képezettségek esetében, melyeket a hallgatók a kreditrendszer kialakítása előtt szereztek, a tanulmányok kreditértékéről a Kreditátviteli Bizottság dönt.

 

Nem szociális alapképzettségűek kreditpótlása
 

Az MA szak elvégzéséhez nem szociális alapdiplomával rendelkezők esetében a meglévő legalább 25 krediten túl, legfeljebb további 25 kreditet kell teljesíteni előképzettségi követelményként a következő megoszlásban:

- pszichológiai témakörökből legalább 14 kredit;
- pedagógiai témakörökből legalább 14 kredit;

  • szociológia témakörökből legalább 12 kredit;
  • egyéb társadalomtudományi tárgyak ismeretkörökből legalább 10 kredit. A nem szociális alapdiplomával rendelkezők esetében a 10 kreditet kötelezően szociálpedagógia, szociális munka, társadalom- és szociálpolitika, továbbá szociális szakmai gyakorlat tanegységekből kell a képzés első két félévében teljesíteni.

A krediteket a mesterképzéssel egyidejűleg, azzal párhuzamosan kell megszerezni, a kreditpótlás a képzési időt nem növeli.

A kreditelismerési nyomtatvány a kar honlapjáról (www.gygyk.unideb.hu) tölthető le.
A nyomtatványt a csatolt dokumentumokkal együtt 2018. november 20-ig kérjük postán beküldeni.

Postacím: DE GYGYK -Tanulmányi Osztály 4220 Hajdúböszörmény, Désány I. u. 1-9.

 

Felvételi pontok számítása

 

Általános szabályok
A jelentkezés benyújtása előtt a jelentkező mindenképpen tanulmányozza a 3. sz. táblázatot, amelyben megtalálható, hogy az adott mesterképzésre való jelentkezéshez milyen alapképzésben szerzett oklevél szükséges. Ha ez alapján nem rendelkezik teljes kreditértékű oklevéllel, úgy a megjelölt felsőoktatási intézménynél ún. előzetes kreditelismerési eljárást kell kezdeményeznie. Ennek eredményessége esetén az erről szóló kreditelismerési határozatot a felvételi eljárás során legkésőbb 2019. január 10-ig kell benyújtani. A további tudnivalók megtalálhatók az Előzményként elfogadott szakok, kreditelismerés c. fejezetben.
 

Mesterképzésben legfeljebb 100 pont szerezhető, mely tartalmazza a többletpontokat is. Azon jelentkezők, akik esélyegyenlőség jogcímen többletpontra jogosultak, azok számára jogcímenként külön-külön kell meghatározni a maximálisan kapható pontokat, és az összes jogcímet figyelembe véve – az esélyegyenlőségben részesítendők többletpontja – nem lehet több 10 pontnál, és nem lehet kevesebb 1 pontnál.

 

Intézményi szabályok

A felvételi pontokat a felvételi elbeszélgetés (max. 40 pont), az oklevél minősítése alapján számított (max. 50 pont) és a többletpontok összege adja. A felvételi elbeszélgetés időpontja: 2019. január 8.. Erre az alkalomra a Kar értesítőt küld majd. A vizsga díja 4000 Ft, melynek a befizetési módjáról az értesítő levélben fog tájékoztatást kapni.

Frissítés dátuma: 2018.10.08.


Tisztelt Felhasználó!

 

A Debreceni Egyetem kiemelt fontosságúnak tartja a rendelkezésére bocsátott, illetve birtokába jutott személyes adatok védelmét. Ezúton tájékoztatjuk Önt, hogy a Debreceni Egyetem a 2018. május 25. napjától kötelezően alkalmazandó Általános Adatvédelmi Rendelet alapján felülvizsgálta folyamatait és beépítette a GDPR előírásait az adatkezelési és adatvédelmi tevékenységébe. A felhasználók személyes adatait a Debreceni Egyetem korábban is teljes körültekintéssel kezelte, megfelelve az érvényben lévő adatkezelési szabályozásoknak. A GDPR előírásait követve frissítettük Adatvédelmi Tájékoztatónkat, amelyet az alábbi linkre kattintva olvashat el: Adatkezelési tájékoztató. DE Kancellária VIR Központ

A tájékoztatót megismertem.