Szakmai Mobilitás

1. A pályázat célja

A szakmai gyakorlat egy másik országban található intézménynél (pl. óvoda, bölcsőde) vagy szervezetnél (pl. civil szervezet, gyermekotthon stb.) eltöltött időszak.
Célja, hogy segítséget nyújtson a közösségi munkaerőpiacon szükséges készségek elsajátításához és a fogadó ország gazdasági és társadalmi kultúrájának a megértéséhez.

 A fogadó intézmény a munkaerőpiacon vagy az oktatás, képzés vagy az ifjúság területén magán  vagy közintézmény (pl. magánóvoda) is lehet.

 Az intézményben a hallgató maximum 30 órát dolgozhat, melyért ösztöndíjat kap.

A hallgató önállóan keres fogadóintézményt (pl. internetes keresés után ír a kiválasztott  intézménynek, majd emailben/skype-on egyeztetik a kiutazás részleteit). Az Erasmus iroda (földszint 18.) segítséget nyújt az intézmény felkutatásában.

2. A pályázásra jogosultak köre

A Debreceni Egyetem beiratkozott aktív hallgatói jogviszonnyal rendelkező hallgatói (két lezárt félév).

3. Támogatható tevékenységek

 • felsőoktatási hallgatók szakmai gyakorlati mobilitása (2-12 hónap); azaz min 2 hónapra kell menniük

5. Pályázati feltételek

 • A hallgató magyar állampolgár vagy érvényes tartózkodási engedéllyel él hazánkban és oklevélszerzésre irányuló tanulmányokat folytat a Debreceni Egyetem nappali vagy levelező tagozatán.
 • Szakmai gyakorlatra a felsőoktatási tanulmányok első évétől lehet pályázni (kiutazás feltétele minimum kettő lezárt félév). Ha most elsős, meg kell tudni, mikor zárják le (pl. május végén), és utána jelentkezhet. A kiutazás a pályázat beadása és elfogadása után történhet.
 • Egy képzési ciklusban maximum 12 hónap összesített (tanulmányi és szakmai) mobilitási időtartam támogatható. A hallgató jelenlegi képzési ciklusa során a megelőző tanévekben elnyert ERASMUS (LLP) mobilitás (zero grant mobilitás is) is beleszámít a maximális 12 hónapba.
 • A hallgatóval Képzési Megállapodás (Learning Agreement for Traineeships) jön létre, ezt a megállapodást minden érintett félnek jóvá kell hagynia (hallgató, fogadó intézmény, küldő intézmény). A szerződés kitöltésében az Erasmus iroda segítséget nyújt.
 • A szakmai mobilitási időszak végén a külföldi fogadóintézménynek igazolást kell kiadnia az elvégzett képzési programról és eredményekről.
 • A küldő intézménynek teljes mértékben be kell számítania a külföldi szakmai gyakorlat időszakát. A mobilitás alatt végzett tevékenységnek illeszkednie kell a hallgató képzési tervébe (kivétel: a végzés utáni 12 hónapon belül teljesítendő mobilitás).
 • A hallgatók a külföldön töltött időszak folyamán is az anyaintézményük beiratkozott, teljes jogú hallgatói, jogosultak a nekik járó tanulmányi ösztöndíjra vagy egyéb hitel folyósítására, ugyanakkor az anyaintézményben kell tandíj-, és egyéb fizetési kötelezettségüknek is eleget tenniük (kivétel: a végzés utáni 12 hónapon belül teljesítendő mobilitás).
 • A hallgató birtokában van a szükséges nyelvtudásnak (fogadó intézmény/vállalkozás elvárásának megfelelő nyelvtudás) és ezt a pályázat elbírálásakor hitelt érdemlő módon igazolni tudja.
 • A szakmai mobilitás megvalósításának helyszíne nem lehet a hallgató lakóhelye és/vagy az állampolgársága szerinti ország.
 • A DEGyFk-n a hallgató felveszi a külföldi szakmai gyakorlat című tárgyat (0 kredit)

6. A hallgatói szakmai mobilitás pályázathoz szükséges dokumentumok:

 • Hallgatói nyilatkozat

 

 • A szakfelelős nyilatkozata

 

 • Fényképpel ellátott önéletrajz magyarul és a szakmai gyakorlat nyelvén Europass formátumban

 

 • Motivációs levél magyarul és a szakmai gyakorlat nyelvén

 

 • Teljes index másolat

 

 • Nyelvtudás igazolása (nyelvvizsga, lektori igazolás)

 

 • Fogadó nyilatkozat és/vagy amennyiben már rendelkezésre áll Képzési Megállapodás (Learning Agreement for Traineeships)

 

 • Európai Uniós egészségbiztosítási kártya megléte (nem EU tagállamok esetén egyéb egészségbiztosítás).

 

 • Európai Bizottság on-line nyelvi  felmérése, a hallgató nyelvi kompetenciáinak ilyen módon történő ellenőrzése is a kiutazás feltétele.

 

A támogatás mértéke

A támogatás a következő költségtípusokból tevődik össze:

Hallgatói ösztöndíj mértéke:

 • Magas megélhetési költségű országok ((Franciaország (FR), Olaszország (IT), Nagy-Britannia (UK), Ausztria (AT), Finnország (FI), Svédország (SE), Dánia (DK), Írország (IE), Norvégia (NO), Lichtenstein (LI)): 600 € / hó
 • Közepes megélhetési költségű országok (Spanyolország (ES), Németország (DE), Törökország (TR), Hollandia (NL), Belgium (BE), Csehország (CZ), Portugália (PT), Görögország (GR), Szlovénia (SI), Horvátország (HR), Luxemburg (LU), Ciprus (CY), Izland (IS)): 500 € / hó
 • Alacsonyabb megélhetési költségű országok ((Lengyelország (PL), Románia (RO), Magyarország (HU), Litvánia (LT), Szlovákia (SK), Bulgária (BG), Lettország (LV), Észtország (EE), Málta (MT), Macedónia (MK)): 400 € / hó

A pályázat benyújtási határideje: A rendelkezésre álló támogatási keret kimerüléséig folyamatos.
A pályázat elbírálása folyamatos.

Legutóbbi frissítés: 2022. 08. 10. 15:36